Jägareförbundet Örebro län stöttar jägarna i Stadra-Nora älgskötselområde i begäran om skyddsjakt på vargarna i Greckenreviret. Foto (i hägn): Ingemar Pettersson

Vargdrabbade älgjägare får stöd av Jägareförbundet

Även Förvaltningsrätten i Luleå avslog älgskötselområdets ansökan om skyddsjakt på varg i Grecekenreviret i Örebro län. Nu går Jägareförbundet in och ger sitt stöd till de drabbade älgjägarna.

I slutet av maj avslog Länsstyrelsen i Örebro län Stadra-Nora älgskötselområdes begäran om skyddsjakt på varg i Greckenreviret. En skyddsjakt man ville få beviljad under ett helt år, från 1 mars i år till 1 mars 2023, med hänvisning till paragraf 23 i jaktförordningen för när skyddsjakt kan beviljas:

”Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.”

 

Kan inte åberopas

Enligt länsstyrelsen kan inte lagrummet som skötselområdet åberopar användas för att medge skyddsjakt i det här fallet.

Miljonförluster för jägare inte tillräckligt för skyddsjakt

Svensk Jakt har tidigare berättat om älgskötselområdets ansökan om skyddsjakt, där jägarna beskriver en närmast förtvivlad situation för viltet och därmed för jakten.

Med ett nybildat vargrevir inom skötselområdets gränser, finns det inte längre någon möjlighet till älgjakt.

Inget utrymme för älgjakt – begär skyddsjakt på varg

I mitten av juni avslog Förvaltningsrätten i Luleå älgskötselområdets överklagande av länsstyrelsens avslag :

Förvaltningsrätten anser att förutsättningarna för skyddsjakt efter varg i området för närvarande inte är uppfyllda. Länsstyrelsen har haft fog för sitt beslut och överklagandet ska avslås.”

 

Skyddsjakt nödvändig

Nu går styrelsen i Jägareförbundet Örebro län in och stöttar älgjägarna med ett uttalande:

”Vi anser att Greckenreviret och den höga vargtätheten medför allvarlig skada på älgstammen och även andra viltstammar. Skyddsjakt är nödvändigtför att skydda den lokala älgstammen och bevara dess livsmiljö.”

För att få tillräcklig effekt är länsföreningens bestämda uppfattning att hela vargreviret måste tas bort.

Man anser att vargarna bör skjutas så tidigt som möjligt på säsongen, dock med hänsyn tagen till eventuell föryngring. Skyddsjakten bör därför starta i samband med älgjaktstarten och kunna bedrivas av alla som har jakträtt inom skyddsjaktområdet, enligt länsföreningen.

 

Även andra revir

Jägarförbundet Örebro län ser även behov av att vargrevir tas bort i andra delar av länet för att sänka rovdjurstrycket.

– Vi kräver att Länsstyrelsen Örebro län framför de problem som vargen nu ger både för landsbygdsboende, djurhållare och jägare till Naturvårdsverket, skriver länsföreningen i sitt uttalande.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev