Älgskötselområdet där Greckenreviret återfinns, får länsstyrelsens nej på sin ansökan om skyddsjakt på varg. Foto: Olle Olsson

Miljonförluster för jägare inte tillräckligt för skyddsjakt

Trots en väl motiverad ansökan om skyddsjakt på varg från Stadra-Nora älgskötselområde avslår Länsstyrelsen i Örebro län jägarnas begäran. Lagrummet skötselområdet åberopar kan inte användas för att medge skyddsjakt i det här fallet, enligt länsstyrelsen.

Svensk Jakt har tidigare berättat om älgskötselområdets ansökan om skyddsjakt, där jägarna beskriver en närmast förtvivlad situation för viltet och därmed för jakten.

Beräkningar som gjorts visar att de många åren med vargförekomst på markerna innebär förluster i reda pengar på över sex miljoner kronor, utöver allvarliga konsekvenser för människor som inte längre kan utöva sina största intressen.

Med ett nybildat vargrevir inom skötselområdets gränser, finns det inte längre någon möjlighet till älgjakt.

Inget utrymme för älgjakt – begär skyddsjakt på varg

Allmän säkerhet

Därför begärde skötselområdet skyddsjakt på varg under ett års tid, från 1 mars i år till 1 mars 2023, med hänvisning till paragraf 23 i jaktförordningen för när skyddsjakt kan beviljas:

”Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.”

Naturvårdsverkets nya uppdrag för vargförvaltningen

Höga krav

Länsstyrelsen medger att Stadra-Nora påverkas av vargrevir, inte bara det nybildade Grecken utan också av reviren Rombohöjden och Villingsberg. Man bedömer att reviret Grecken innebär en något högre predation på älg än tidigare år.

Det mesta av länsstyrelsens beslut ägnas åt att förklara vilka höga krav som ställs i de fall skyddsjakt på varg ska medges. Till exempel skriver man beträffande risken för att hundar dödas av varg:

”Jakt eller andra aktiviteter med lös hund inom ett vargrevir kommer alltid att innebära en viss risk för att ett angrepp kan ske. Om skälet ”risk för allvarlig skada” ska vara uppfyllt måste enligt Länsstyrelsen därmed sannolikheten för att en allvarlig skada i fråga om angrepp på jakthundar vara större i det aktuella reviret än inom andra revir. I bedömning av om skyddsjakt i detta fall är en effektiv åtgärd för att förhindra allvarlig skada utgår Länsstyrelsen från Viltskadecenter.”

Nej till skyddsjakt i förebyggande syfte

Ingen betydelse

Länsstyrelsen bedömer att det inte skulle ha någon betydelse för vargpopulationen om skyddsjakt medges inom aktuellt område. Naturvårdsverkets beslutade miniminivån för varg i Örebro län är 3,5 föryngringar. Enligt senaste inventeringsperioden berörs länet av tio familjegrupper, varav nio fick valpar våren 2021.

Trots det kan man inte medge skyddsjakt i Stadra-Nora älgskötselområde, anser länsstyrelsen som tröstande skriver att man förstår och respekterar den påverkan vargreviret har i området.

Denna påverkan kan emellertid inte hanteras inom ramarna för skyddsjakt, skriver länsstyrelsen i sitt avslag.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev