Tre nya uppdrag för Naturvårdsverket vad gäller vargförvaltningen har presenterats. Foto (i hägn) Ingemar Pettersson

Naturvårdsverkets nya uppdrag för vargförvaltningen

Regeringen har konstaterat, i enlighet med ett beslut i riksdagen, att vargstammen är för stor och behöver minskas. I dag presenteras Naturvårdsverkets nya uppdrag i frågan.

Regeringen berättade i går, tisdag 24 maj, att Naturvårdsverket skulle få i uppdrag att se över hur vargförvaltningen skulle utvecklas. Det slutade med tre separata uppdrag.

Regeringen har nu skickat ut ett pressmeddelande som beskriver hur Naturvårdsverkets tre uppdrag ser ut. 

Så här beskrivs de enligt pressmeddelandet:

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är 300 vargar vilket ligger något över det intervall som riksdagen beslutat om, det vill säga 170–270 vargar. Men referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är en miniminivå som inte får underskridas. Det är därför viktigt att utreda om det finns något vetenskapligt stöd baserat på nuvarande kunskap och förhållanden för att referensvärdet för vargstammen ska vara i linje med riksdagsbeslut och också de tillkännagivanden som regeringen nyligen mottagit av riksdagen om att vargstammen ska minskas. Och att dessa åtgärder inte under några omständigheter äventyrar en gynnsam bevarandestatus med en god genetisk status hos vargstammen. Därför har regeringen givit Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vad som krävs för att vargstammen ska kunna ligga i nivå med det intervall som riksdagen beslutat om. Uppdraget ska redovisas i oktober 2024.

Regeringen: Vargstammen ska minskas kraftigt

Utveckling av skyddsjakt

Regeringen har också beslutat att uppdra till Naturvårdsverket att utreda om, och i så fall hur, skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att mer effektivt kunna förhindra skador på bland annat tamdjur orsakade av varg och bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål, samt vid behov uppdatera aktuella riktlinjer om skyddsjakt på varg. Ovanstående två uppdrag ska redovisas i mars 2023.

 

Invandrad varg

Ett tredje deluppdrag ges till Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att ta fram övergripande gemensamma riktlinjer för vilka åtgärder som behöver vidtas om varg som har invandrat till Sverige från Finland eller Ryssland ska kunna flyttas inom Sverige med hänsyn till smittskyddet i kombination med risken för skador inom renskötseln. Detta uppdrag ska redovisas i april 2024.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev