Vargen utarmar älgstammen i Örebro län. Situationen är mycket ansträngd i Stadra-Nora älgskötselområde som begärt skyddsjakt, men fått avslag. Nu får man stöd i sina ansökan av förvaltningsområdet. Foto: Ingemar Pettersson

Vargdrabbade jägare får stöd av förvaltningsområde

Premium

Stadra-Nora älgskötselområde har överklagat länsstyrelsen avslag på deras skyddsjaktsansökan på varg. Nu får jägarna dessutom stöd från Hökhöjdens älgförvaltningsområde.

I slutet av maj avslog Länsstyrelsen i Örebro län Stadra-Nora älgskötselområdes begäran om skyddsjakt på varg i Greckenreviret.

Enligt myndigheten kan inte lagrummet som skötselområdet åberopar användas för att medge skyddsjakt i det här fallet.

 

Förtvivlan för viltet

Svensk Jakt har tidigare berättat om älgskötselområdets ansökan om skyddsjakt, där jägarna beskriver en närmast förtvivlad situation för viltet och därmed för jakten.

Med ett nybildat vargrevir inom skötselområdets gränser, finns det inte längre någon möjlighet till älgjakt.

Miljonförluster för jägare inte tillräckligt för skyddsjakt

Får stöd

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att man förstår och respekterar den påverkan vargreviret har i området, men någon skyddsjakt på varg beviljar myndigheten inte.

Älgskötselområdet köper inte länsstyrelsens bedömning och de har därför överklagat myndighetens beslut.

Nu har jägarna även fått stöd från Hökhöjdens älgförvaltningsområde. I ett brev till länsstyrelsen skriver skötselområdet att i och med etableringen av Greckenreviret under 2021–2022 bedrivs det i princip inte längre någon älgjakt inom Stadra-Nora älgskötselområde.

 

Ökade skogsskador?

Skötselområdet påminner även länsstyrelsen om det, i alla fall för jägarna, självklara att rädslan för vargangrepp på hund innebär en uppenbar risk för låg måluppfyllnad i älgskötselområdet. ”Vetskapen om aggressiva vargar gör att det kommer jagas ännu mindre kommande höst med ökande skogsskador som följd”, framhåller jägarna.

Inget utrymme för älgjakt – begär skyddsjakt på varg

Skjutas tidigt

Därför stödjer Hökhöjdens älgförvaltningsområde Stadra-Noras ansökan om skyddsjakt på Greckenreviret. För att få tillräcklig effekt är det skötselområdets bestämda uppfattning att hela reviret måste tas bort.

Enligt Hökhöjdens älgförvaltningsområde är det viktigt att vargarna skjuts så tidigt som möjligt på säsongen och skyddsjakten bör därför starta i samband med älgjaktstarten i området den 8 oktober. Skyddsjakten ska, enligt förslaget, bedrivas av samtliga som har jakträtt i området.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev