[cycloneslider id=”ostgotastamma”]

 

Tre motionsyrkanden på östgötastämma

Tre motioner stod i fokus vid Jägareförbundet Östergötlands årsstämma, som även i år genomfördes på Brunneby musteri.

Första motionen yrkade på utbildning av jägare och hundar vid löshundsjakt, den andra på ökad information till kretsarna om nytillkomna medlemmar, och den tredje på allmän jakt på gråsäl längs ostkusten.

Det var god uppslutning på årets stämma den 2 april. Ordförande Anders Gruvaeus kunde välkomna 56 ombud och ytterligare ett 20-tal gäster i sitt inledningsanförande. Särskilt gladde han sig åt att två av länets kretsar, Boxholm och Tåkernbygden, klarat av det uppsatta målet på förra stämman, nämligen att öka medlemsantalet med minst fem procent.

– Kan vi besluta om att sätta upp samma mål i år igen?, frågade Anders som efter det bifallande svaret var snabb att uppmana sekreteraren att ta det till protokollet.

I sitt tal kunde han vidare konstatera att avskjutningen av klövvilt ökat med 5000 djur sedan förra jaktåret, men att det dock varit en liten nedgång för älgen.

Han noterade en positiv ökning av ungdomsverksamheten i länet tack vare tillgång till den upplåtna jaktmarken Djurshorva som erbjudit unga och nya jägare ett 40-tal jakttillfällen under året, fördelat på sex jakter.

Avslutningsvis slog han ett slag för inrapportering i Viltdata, där länet dessvärre minskat täckningsgraden något sedan förra året.

 

En ny i styrelsen

Själva stämman leddes med bravur av Birger Olsson som ordförande och John Widegren som bisittare.

Vid valen blev det ett nytt ansikte i styrelsen. Leif Thomsen, tidigare ordförande i Linköpingskretsen, ersätter Sarah Hamilton-Widegren som hade avböjt omval.

Anders Gruaveus, Kinda, omvaldes till ordförande. Övriga ledamöter i styrelsen är Tomas Strandhag, Motala, Per Strömqvist, Boxholm, Axel Wretemark, Mjölby, Anna-Karin Andersson, Kinda, Håkan Mathiesen, Mjölby, Stefan Mårtensson, Linköping och Sven Svensson, Motala.

 

Tre motioner

Som nämnts förelåg tre motioner. Vikbolandets lokala jaktvårdsförening hade genom Lasse Ståhl motionerat om att Jägareförbundet tar fram ett utbildningsmaterial för jägare och hund beträffande löshundsjakten som också skulle ingå i Jägarskolan. Detta för att i möjligaste mån säkerställa att endast lämpliga hundar används för respektive viltart. Det är samtidigt svårt för rashundklubbarna att bevaka och ta ansvar för alla blandraser som i dag förekommer. Mycket har gjorts av Jägareförbundet för att öka moral och etik, men nu är det dags att ta nästa steg för att säkra löshundsjakten, menade motionären och fick stämmans bifall.

 

Tåkernbygdens jaktvårdskrets hade genom ordförande Jan Engholm motionerat om att kretsarna kvartalsvis ska få förteckning över nytillkomna medlemmar. Detta för att underlätta för kretsarna att välkomna nya medlemmar i kretsen. Man skulle även lokalt kunna påverka medlemmar som av någon anledning inte förnyat medlemskapet. Även denna motion tillstyrktes av stämman.

 

Den tredje motionen, slutligen, hade initierats av kustjägaren Erik Lundberg och efterlyste införande av allmän jakt på gråsäl. Dels för att tillväxten av säl är kraftigt ökande enligt hans observationer och dels för att naturens resurser bör brukas och förvaltas på ett ansvarsfullt och uthålligt sätt.

Här blev beslutet, enligt styrelsens förslag, att omvandla motionen till en skrivelse till jakttidsberedningen inom Jägareförbundet och att i första hand arbeta för en övergång från dagens skyddsjakt till licensjakt.

 

Utdelningen av förtjänsttecken

En höjdpunkt på årsstämmorna är alltid utdelningen av förtjänsttecken. Årets pristagare blev följande: Brons: Jonas Fors, Kinda, Sven Eriksson, Ydre, Mats Emilsson, Sjöfågelkretsen och Kenth Andersson, Motala. Silver: Mats Södling, Sjöfågelkretsen, Jan Engholm, Tåkernbygden och Örjan Örjestam, Linköping.

 

Flera framgångar

Gästföreläsare på årets stämma var Jonas Paulsson från förbundsstyrelsen. Han redogjorde först för de framgångar som uppnåtts under året. Bland annat nämnde han följande:

• Fjälljakten, där svenskar nu får förtur.

• Naturvårdsverket föreslår jakt på statens kobbar och skär enligt förbundets förslag.

• Vargjakt, där högsta förvaltningsdomstolen använde samma argument som förbundet.

• En ekonomi i balans inom förbundet.

 

Utmaningar och glädjeämnen

En utmaning framgent är att hantera det faktum att kunskapen om djur och natur generellt minskat bland befolkningen och att det allt oftare framförs jaktkritiska kampanjer och förslag.

Desto mer upprymd blev Jonas Paulsson när han avslutningsvis berättade om det fältviltprojekt som pågår med framgång i Skåne.

– I jaktsammanhang pratas det gärna om stora klövvilt, men vi ska inte glömma fältviltet. I Skåne är exempelvis gräsand det mest skjutna viltet, men sådant framkommer sällan. Vi kan göra oerhört mycket i det lilla och det för med sig så mycket positivt hela vägen, betonade han och avslutade med en bild på de fyra beståndsdelarna i lyckad viltvård: vatten, foder, skydd och predatorkontroll.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev