Svenska Jägareförbundet håller årsstämma på Öster Malma i helgen. Delegaterna får en mängd motioner att ta ställning till. Foto: Marie Gadolin

Jägareförbundets årsstämma kommer i år att hållas på Öster Malma i Sörmland. Foto: Marie Gadolin

Motioner i korthet

Motioner till Svenska Jägareförbundets årsstämma.

Styrelsen för Jägareförbundet Gävleborg vill att Jägareförbundet ska förenkla elektronisk betalning av medlemsavgiften och Fredrik Nilsson, Lycksele jaktvårdskrets, vill att medlemsbeviset ska gå att ladda ner digitalt alternativt skickas ut digitalt.

 

Tåkernbygdens jaktvårdskrets vill att jaktvårdskretsarna kvartalsvis får en förteckning över nya medlemmar, så att de kan välkomna dessa i kretsen och styrelsen för Jägareförbundet Gävleborg efterlyser en nationell plan för hur medlemsrekryteringen ska gå till.

 

Roger Berg, Säfsnäs-Nås jaktvårdskrets, vill att Jägareförbundet ska höja medlemsavgiften med en ”Ungdomstjuga” för att stärka ungdomsarbetet och Emilie Nilsson, Falkenbergs jaktvårdskrets samt Öster Malma jaktvårdskrets, vill att förbundet avdelar personal och anslår resurser för att sprida information om natur, viltvård och jakt bland ungdomar.

 

Indals-Lidens jaktvårdskrets vill att Jägareförbundet skickar mindre information via mejl utan istället skapar en webbplats, som är tillgänglig för de förtroendevalda.

 

Styrelsen för Jägareförbundet Västra Götaland Väst vill inrätta ett centralt, etisk råd för frågor som berör moral- och etik i jakt- och viltvårdsfrågor.

 

Per Djerf, Aneby jaktvårdskrets, anser att medlemsinflytandet i nationella hundgruppen är för svagt och föreslår en sammansättningen med två förtroendevalda plus en tjänsteman från varje region (syd, mitt och norr).

 

För att slå vakt om löshundsjakten vill Vikbolandets jaktvårdsförening att Jägareförbundet tar fram ett utbildningsmaterial för jakt med lös hund som ska ingå i jägarexamen. Motionären hade därutöver yrkat på framtagande av ett utbildningsmaterial för hundförare, som efter utbildning får sin hund diplomerad för respektive viltart. Den delen ansågs dock besvarad genom Jägareförbundets omarbetade riktlinjer för relationen människa–hund.

 

Lars-Henning Strand, Göinge jaktvårdskrets, vill att eftersöksjägare i NVR-organisationen ska erhålla gratis vaccination mot fästingburna sjukdomar och styrelsen för Jägareförbundet Stockholm vill att eftersöksjägarna även ska omfattas av tjänstemannaskydd.

 

Årsstämma 2017

Svenska Jägareförbundets årsstämma 2017 kommer att hållas 3-4 juni på Öster Malma.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev