Sveaskog går vidare till Förvaltningsrätten. Det statliga bolaget vill att domstolen tar ställning till om det var rätt eller fel av länsstyrelserna att säga nej till att använda helikopter och motorfordon i samband med skyddsjakt på älg i Norrbotten och Västerbotten.

Sveaskog går vidare till Förvaltningsrätten. Det statliga bolaget vill att domstolen tar ställning till om det var rätt eller fel av länsstyrelserna att säga nej till att använda helikopter och motorfordon i samband med skyddsjakt på älg i Norrbotten och Västerbotten. Foto: Lars-Henrik Andersson

Sveaskog vill jaga älg med helikopter – överklagar myndighetsbeslut till domstol

Premium

Sveaskog sågar länsstyrelsernas nej till skyddsjakt från helikopter och överklagar till Förvaltningsrätten.

Sveaskog valde att inte skyddsjaga älg i Norrbotten och Västerbotten. Ändå väljer det statliga bolaget att överklaga länsstyrelsernas nej till att använda helikopter. Ett av argumenten är att helikopter används i samband med älgmärkning.

Det är svidande kritik som det statliga skogsbolaget riktar mot länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Anledningen är att Sveaskog fick rätt av Naturvårdsverket att skyddsjaga älg men frågan om att använda helikopter i samband med skyddsjakt skickades tillbaka till länsstyrelserna som sade bestämt nej.

Naturvårdsverket säger ja till skyddsjakt på älg i Västerbotten

Nu överklagar Sveaskog de två besluten till Förvaltningsrätten i Luleå. Överklagan innehåller 13 punkter och bitvis är kritiken hård mot länsstyrelserna. För Sveaskog är ärendet en fråga om principer:

”Sveaskog anser att frågan om användning av motordrivna fordon i samband med genomförande av skyddsjakt efter älg är principiellt viktig. Rättssäkerheten för markägare med oacceptabla betesskador, oavsett storlek eller ägarkategori, måste säkerställas och myndighetsutövningen måste vara snabb och förutsägbar om eller när en markägare i framtiden kan behöva söka skyddsjakt.”

 

Inte objektiva?

Det statliga bolaget riktar även kritik mot hur länsstyrelserna handlagt ärendet och ifrågasätter om länsstyrelserna varit objektiva. ”Sveaskog menar i vart fall att de handläggare som deltog i de ursprungliga besluten inte borde ha deltagit också i de nu överklagade besluten.”

Naturvårdsverkets beslut: Sveaskog får skyddsjaga älg fram till mitten av april

Sveaskog menar även att helikopter används vid skyddsjakt på rovdjur och att man inte ska göra skillnad på skyddsjakt efter rovdjur och älg.

 

Onödigt lidande

Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten avslog Sveaskogs ansökan om att få använda helikopter med hänvisning till att det stressar djuren och att dräktiga kor riskerar kasta sitt foster. Länsstyrelserna menade att det finns stor risk att skyddsjakt från helikopter orsakar älgarna onödigt lidande.

Myndighet säger nej till helikopterjakt på älg

Det statliga skogsbolaget anser dock att ”onödigt lidande” är ett relativt begrepp och att helikopteranvändning inte orsakar viltet onödigt lidande. Vidare menar Sveaskog att utan helikopter och motorfordon skulle det vara omöjligt att kunna fälla de älgar man fick tillstånd att skyddsjaga med tanke på områdets storlek och den tid man hade till förfogande.

 

Inte motorfordon

Bolaget fick även nej till att använda andra motorfordon i samband med skyddsjakten.

Länsstyrelse säger nej till helikopterjakt – kan skapa stress och skador

I sin överklagan skriver även Sveaskog att det under den aktuella tidsperioden bedrivits älgmärkning i Norrbotten med hjälp av helikopter:

”Inom ramen för detta älgmärkningsprojekt har ju älgar förföljts med och skjutits från helikopter. Sveaskog kan omöjligt se att en helikopteranvändning i dessa fall skulle vara mindre stressande eller mindre oetisk. I samband med genomförandet av skyddsjakterna skulle de flesta av de älgar som förföljts ha skyddsavskjutits vid ett eller ett fåtal tillfällen. Jämför man med älgmärkningsfallet så krävs betydligt fler insatser för att nå samma effekt av skjutna djur.”

Frågan om skyddsjakt på älg i Norrbotten och Västerbotten har väckt många reaktioner. Stark kritik har även riktats från jägarhåll, främst vad gäller Naturvårdsverkets beslut att tillåta skyddsjakt på älg i april.

 

Debatt av Jägareförbundet

I ett debattinlägg på Jägareförbundets hemsida skriver Birgitta Isaksson, ordförande för Jägareförbundet Norrbotten, och Björn Sundgren, jaktvårdskonsulent:

”Jägareförbundet står upp för det nuvarande förvaltningssystemet men befarar att Naturvårdsverket, medvetet eller omedvetet, arbetar för en annan ordning där centrala myndigheter styr över besluten. Jägarna har i många år arbetat i nära samråd med markägarna och kontinuerligt sänkt älgstammen. Att i det läget köra över jägare och Länsstyrelse på detta sätt skapar konflikter som leder till sämre samarbete och därmed ett sämre utgångsläge för att nå fastställda planer.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev