Läs också Naturvårdsverkets beslut: Sveaskog får skyddsjaga älg fram till mitten av april