Jägarexamensbevis kan liksom det statliga jaktkortet laddas ner efter inloggning på Naturvårdsverkets hemsida. Foto: Jan Henricson och skärmavbild

Skytteprov tillåts inomhus och jägarexamensbeviset försvinner

Premium

Naturvårdsverket föreslår två ändringar i reglerna för jägarexamen. Verket vill godkänna att kulskytteprovet kan avläggas inomhus, samt utmönstra det fysiska jägarexamensbeviset.

Det gamla jägarbeviset förpassas till papperskorgen.

Bilderna på nya jägare som stolt visar upp sina gröna bevis på godkänd jägarexamen är av allt att döma snart ett minne blott. I framtiden får den som vill dela med sig av framgångarna ta en skärmdump av de digitala uppgifterna i Naturvårdsverkets jägarregister.

Initiativet till förändringen kommer från de båda jägarorganisationerna. I en utredning skriver Naturvårdsverket att förbunden har uppmärksammat verket på att bevisen för avlagd jägarexamen har spelat ut sin roll.

Detta eftersom uppgifterna registreras i jägarregistret och att pappersbeviset därmed inte fyller någon formell funktion.

Mycket tid

Dessutom medför framtagande av pappersbeviset en avsevärd kostnad för förbunden. Utöver det innebär jägarexamensbeviset att provledarna får lägga mycket tid på att utfärda dessa, konstaterar Naturvårdsverket i remissen med förslagen, som skickats till jägarorganisationerna och till Polismyndigheten.

Mina sidor

Inte oväntat tillstyrker Svenska Jägareförbundet förändringen. I sitt svar skriver förbundet att man har i stort sett samma uppfattning som Naturvårdsverket.

Utöver att jägaren kan logga in på ”mina sidor” på Naturvårdsverkets hemsida och skriva ut ett registerutdrag med uppgifter om avlagda jägarexamensprov, har Jägareförbundet sedan tidigare också ett diplom som provledare kan utfärda till den som avlagt en komplett jägarexamen, skriver förbundet i remissvaret.

Även på vintern

I remissen föreslår Naturvårdsverket vidare att skrivningen om att kulvapenprovet måste avläggas utomhus ska tas bort ur föreskrifterna för jägarexamen.

I sin konsekvensutredning pekar verket på fördelarna med att tillåta att provet även kan genomföras inomhus.

 

Jägarexamens högviltskjutprov ska avläggas utomhus, heter det i Naturvårdsverkets förordning. Något som både verket och jägarorganisationerna nu vill ändra på. Foto: Jan Henricson

Provet kan avläggas vintertid då de flesta utomhusbanor är stängda. En förändring kan på längre sikt också innebära att fler inomhusbanor byggs. Sådana kan ligga närmare bebyggelse då problemet med buller elimineras i ljudisolerade skjuthallar.

Man ser också miljömässiga fördelar med skytte inomhus.

Möjliga invändningar

Naturvårdsverket resonerar även kring vilka invändningar som kan finnas mot att tillåta att högviltsproven avläggs inomhus, att det inte skulle efterlikna förhållanden under jakt i tillräcklig omfattning.

Man konstaterar att förhållanden som är då skjutproven avläggs utomhus, under sommarhalvåret, ändå skiljer sig mycket från de som råder under höst och vinter då jakten i huvudsak bedrivs.

Vidare finns i förordningen inget krav på att hagelprovet måste avläggas utomhus, och genom förändringen får man samma regelverk för samtliga skytteprov i jägarexamen.

Oklarheter i föreskrifter

Svenska Jägareförbundet är positivt även till denna förändring. I remissvaret har man inga invändningar mot Naturvårdsverkets konsekvensutredning.

Förbundet pekar också på det man kallar lite oklarheter i föreskrifterna. Vad är definitionen på begreppet ”utomhus” då flertalet älgskyttebanor har inbyggda skjutplatser med väggar och tak, där skytten är skyddad mot väder och vind?

Om inte utomhuskravet tas bort ur förordningen är risken att en majoritet av dagens provbanor inte anses godkända, skriver Jägareförbundet i sitt remissvar. Något som i princip skulle leda till ett stopp för jägarexamensverksamheten i Sverige.

På Naturvårdsverket uppger man att ändringarna i föreskrifterna för jägarexamen troligen kommer att börja gälla under våren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev