Foto: Lars-Henrik Andersson

Skyddsjakt på nordlig varg stoppas av domstol

Premium

Den beslutade skyddsjakten efter en varg i Njaarke sameby i Jämtland stoppas. Det står klart efter en dom av Luleå förvaltningsrätt.

Det var den 15 oktober som länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade om skyddsjakt på en varg inom samebyns vinterbetesområde. Njaarke sameby har i sin skyddsjaktansökan angett att de har för avsikt att inom kort flytta drygt 1.000 renar till området där varg befinner sig och har därför ansökt om skyddsjakt, en begäran son länsstyrelsen alltså tillstyrkte.

 

Stoppar jakten

Men efter att Rovdjursföreningen överklagat skyddsjakten till Förvaltningsrätten i Luleå stoppar domstolen jakten.

Förvaltningsrätten ifrågasätter inte i sin dom att förekomst av varg är ett stort problem för renskötseln, som länsstyrelsen redogjort för. Men samtidigt skriver domstolen: ”Med hänsyn till att renarna ska flyttas till det aktuella området först i början av november 2020 anser dock förvaltningsrätten att risken för att allvarlig skada ska uppstå inte kan bedömas som stor i nuläget”.

 

En vargföryngring i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i sitt yttrande till domstolen skrivit att gynnsam bevarandestatus på lokal nivå är ett begrepp som inte existerar i svensk viltförvaltning. Men även här gör förvaltningsrätten en annan bedömning. ”Det finns ett tydligt krav på att myndigheter ska beakta vilken inverkan ett undantag får på ett lokalt bestånd, för att kunna bedöma vilken inverkan detsamma får för bevarandestatusen för hela det aktuella beståndet. Begreppet existerar således absolut i svensk viltförvaltning”, skriver förvaltningsrätten i sin dom.

Tre månader efter jakten – kammarrätt upphäver beslut om skyddsjakt på varg

Domstolen fortsätter: ”En gynnsam bevarandestatus förutsätter, förutom att det nationella referensvärdet uppnås, även att artens naturliga utbredningsområde inte minskar.

Eftersom Naturvårdsverkets fastställda miniminivå för det norra rovdjursförvaltningsområdet visar att det finns en naturlig utbredning av varg i Jämtland, genom en vargföryngring, måste denna beaktas när bedömning görs av om en skyddsjakt påverkar gynnsam bevarandestatus.”

 

Upphäver beslutet

Förvaltningsrätten anser därför att det inte finns stöd för länsstyrelsens bedömningen att beslutet inte riskerar att försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus och upphäver därför länsstyrelsens skyddsjaktbeslut.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev