Läs också Tre månader efter jakten – kammarrätt upphäver beslut om skyddsjakt på varg