I en skrivelse till Naturvårdsverket skriver Skogsindustrierna och LRF att den som vinner upphandlingen av klövviltförvaltningen i landet måste arbeta för att minska älgstammen. Foto: Kenneth Johansson

Skogsindustrin och LRF ställer krav inför upphandling av klövviltförvaltning

Premium

Klövviltstammarna måste sänkas, och inför upphandlingen av vem som ska ansvara för klövviltförvaltningen måste just det framgå i kravspecifikationen. Det framför Skogsindustrierna tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i en skrivelse till Naturvårdsverket.

Efter att regeringen fråntog Svenska Jägareförbundet jakt- och viltvårdsuppdraget ska delar av det upphandlas genom Naturvårdsverkets försorg. Det gäller klövviltförvaltningen, viltövervakningen samt organiseringen av trafikeftersök.

Finansieringen ska som tidigare ske genom Viltvårdsfonden, dit de svenska jägarna efter årets höjning betalar 400 kronor för att lösa det statliga jaktkortet.

 

Avgörande punkter

Nu blandar sig intresseorganisationerna Skogsindustrierna och LRF i upphandlingsprocessen. I en skrivelse till Naturvårdsverket framför de att det i kravspecifikationen i underlaget som skickas ut till intressenter, tydligt ska framgå att klövviltstammarna måste sänkas.

I skrivelsen listas tre punkter som organisationerna beskriver som avgörande för att främja en adaptiv viltförvaltning, vilket handlar om att klövviltstammarna ska vara i balans med foderresursen.

 

Ägares inflytande

Uppdraget måste utgå från riksdagsbeslutet med den övergripande målsättningen om en älgstam av god kvalitet i balans med naturliga betesresurser. För att nå målet krävs en populationsreglerande jakt, och det ska gälla allt klövvilt.

Vidare menar man att ett starkt markägarinflytande ska få genomslag i hela förvaltningen.

 

Pekar på brister

Som andra punkt påpekas att de brister som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen redovisade när det nya älgjaktsystemet utvärderades för tre år sedan måste omhändertas. Den viktigaste delen av uppdraget är att sänka skadenivåerna i ungskog, att nå målet om högst fem procent färska betesskador årligen.

Skogsindustrierna och LRF skriver:

”Årliga uppföljningar genom Älgbetesinventeringen, Äbin, av betesskadad skog visar att målet är långt från att nås vilket ska hanteras av uppdragstagaren.”

 

I förväg

I den tredje och avslutande punkten förs ett resonemang om att förebygga betesskador på skogen. Klövviltstammarna ska med andra ord skjutas ner redan i förväg för att inte riskera samhällets mål om högst fem procent tall betas årligen.

Noteras kan att det inte någonstans i skrivelsen förs något resonemang om att uppdragstagaren ska arbeta med skogsbrukets ansvar för att skapa bra förutsättningar för viltet. Som foderskapande åtgärder, eller att föryngra med tall på tall- och blandskogsmarker.

Skrivelsen är undertecknad av Magnus Kindbom, skogsdirektör på LRF samt Magnus Berg som är chef för den näringspolitiska avdelningen på Skogsindustrierna.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev