Blyförbudet får nu stora konsekvenser för bland annat jaktstigtävlingar. Ett totalt blyförbud i alla ammunition kan bli verklighet om något år, uppger Svenska Jägareförbundet. Foto: Martin Källberg & Caroline Pettersson

Så tolkar Jägareförbundet blyförbudet – stor tävling ställs in

Ett totalförbud mot användning av bly i all ammunition kan komma att införas om något år, enligt Svenska Jägareförbundet. Blyhagelförbudet som börjar gälla 16 februari kommer få konsekvenser för bland annat jaktstigar. Norma cup ställs nu in.

Som Svensk Jakt tidigare berättat så kommer EU-definitionen av vad som är en våtmark komma att sätta stopp för det svenska jaktstigsskyttet redan i vår.
Det råder nu, bara veckor innan förbudet införs, stor osäkerhet vad exakt som gäller. Detta till dess en domstol har avgjort ett fall i framtiden.

Tolkar förbudet

Jägareförbundet har nu gått ut med ett brev till alla jaktskytteklubbar i vilket förbundet ger sin syn på hur blyhagelförbudet bör tolkas.
Skillnaden mellan dagens svenska blyhagelförbud i våtmarker är främst, förutom att dagens svenska förbud endast avser jakt, att definitionen av våtmarker enligt EU-regelverket är mer omfattande. Torvmossar omfattas också och dessutom så gäller enligt EU-reglerna även en buffertzon om 100 meter kring våtmarker. Enligt ordalydelsen i EU-regelverket så kan dessutom i teorin i princip allt vatten, oavsett om det är naturligt eller konstgjort, permanent eller tillfälligt, omfattas av våtmarksbegreppet.
”Enligt Svenska Jägareförbundets uppfattning bör dock EU:s våtmarksbegrepp tolkas mot bakgrund av regelverkets syfte, nämligen att skydda vattenlevande fåglar mot risken att få i sig blyhagel. Därför, och då man inte kan dömas till ansvar för något som inte är tydligt förbjudet, bör endast tydliga våtmarker av en viss omfattning som gör att vattenlevande fåglar kan få i sig blyhagel, omfattas av förbudet.”
Vidare skriver Jägareförbundet:
”EU-kommissionen har också uttryckt liknande resonemang vid medlemsstaternas hantering av EU-förordningen och förbundet anser att svenska myndigheter bör hörsamma denna inställning. Naturvårdsverket utarbetar för närvarande riktlinjer för tolkningen av våtmarksbegreppet som kommer att presenteras inom kort som förhoppningsvis klargör läget.”

Från fall till fall

De exakta gränserna kan i nuläget ingen uttala sig om, enligt Jägareförbundet. Det kommer att bedömas från fall till fall av domstolarna när och om det väl prövas.
Jägareförbundet menar därför att varje arrangör av jaktstigar och jägarexamensprov (vad avser markmål av metall) bör göra en egen bedömning.
Ur brevet till jaktskytteklubbarna:
”…känner man sig osäker på om en skjutplats ligger inom 100 meter från en våtmark, så kan man inte med trygghet fortsätta använda blyhagel. Särskilt som det gäller en omvänd bevisbörda enligt regelverket och även om många svenska jurister tror att det inte kommer att kunna genomföras i Sverige så innebär det ju en osäkerhet för den enskilde om vad man törs göra. ”

 

Blyhagelförbudet i praktiken

Mjuka mål och stålhagel

Jägareförbundet ger rådet att om en skjutplats inte kan flyttas till ett område som inte ligger inom 100 meter från en våtmark bör man då antingen byta ut målen mot exempelvis mål tillverkade i kanalplast som inte ger rikoschetter och samtidigt använda stålhagel. Då krävs också att målanordningen inte ger rikoschett.

Brist på alternativ

På grund av det säkerhetspolitiska läget i Europa och hamstring i USA råder dock komponentbrist inom ammunitionsindustrin och det kan vara svårt att få tag i alternativ ammunition, enligt Jägareförbundet.

Arbetar mot bly i all ammunition

Inom EU pågår för närvarande ett arbete med ett förslag med förbud mot användning av bly i all ammunition, även avseende användning av blyhagel i andra fall än i och omkring våtmarker samt all kulammunition. Trots synpunkter från Europas jägarkår utgår de förslag som hittills presenterats av EU:s kemikaliemyndighet från ett totalförbud för blyhagel vid jakt och väldigt begränsade undantag endast för skytte med blyhagel på skjutbanor, så ett i det närmaste totalförbud mot användning av blyhagel kan bli verklighet inom några år, uppger Jägareförbundet.

Under 2023 kommer ett förslag presenteras och sannolikt beslutas inom EU.

 

Trots vallöften – regeringen ser ingen möjlighet stoppa blyhagelförbudet

Tävling ställs in

Svenska Jägareförbundet, Ammotec och Norma har tillsammans beslutat att inte arrangera Norma Cup Jaktstigar under 2023. Beslutet grundar sig på dels det kommande blyhagelförbudet men också på att Norma inte vill ta risken att producera och lagerhålla den mängd hagelpatroner som krävs för att genomföra en säsong av Norma Cup.
”Utöver detta så finns det också stora problem med komponentförsörjningen till hagelpatrontillverkningen vilket dessutom gör det mycket osäkert om man skulle kunna tillverka tillräcklig mängd av jaktstigspatronerna även om man skulle vilja.”, skriver Norma i ett gemensamt uttalande tillsammans med Jägareförbundet.

Arrangörens beslut

Jägareförbundet påpekar att det är upp till varje jaktstigsarrangör att ta beslut om man vill arrangera en jaktstig, dock kan den under detta år inte ingå i Norma Cup utan den kan exempelvis arrangeras som helt fristående arrangemang.
Norma Jägarduvan ställs dock inte, eller andra jaktstigar där man använder stålhagel mot lerduvor.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay