Stora flockar av dovvilt är ett problem anser lantbrukare i Södermanland, som får tillstånd till omfattande skyddsjakt. Foto: Martin Källberg

Rörlig belysning används för skyddsjakt på dov

Dovviltet är ett stort problem anser lantbrukare i Södermanland. För att minska skadorna har länsstyrelsen i tre fall gett tillstånd till skyddsjakt under hela dygnet. Rörlig lampa får användas och även hindar har fått skjutas.

För att minska skadorna har länsstyrelsen i Södermanland sedan årsskiftet i tre fall beviljat skyddsjakt där rörlig belysning och jakt dygnet runt är tillåten.

En fjärde ansökan är under beredning.

 

Dovhjort ses som skadedjur

Det är tre lantbrukare i Nyköpings kommun som fått tillstånd till skyddsjakt efter att stora flockar med dovvilt söker sig ut i deras höstsådda fält.

Det hjortarna inte äter upp trampar de istället sönder.

Trots försök att skrämma hjortarna har djuren kommit tillbaka.

– Djuren kommer ut på åkrarna efter mörkrets inbrott. Det är cirka 150-200 dovhjortar på åkrarna varje natt, utom då man skjutit, skriver en av lantbrukarna.

Länsstyrelsen i Södermanland har beviljat skyddsjakt på både kalvar, hindar och spetshjortar. I de tre fall som redan är beviljade under januari och februari i år har myndigheten givit tillstånd till skyddsjakt på totalt 80 dovvilt.

Markägarna uppmanas att använda alla möjligheter att skrämma bort djuren. Vid varje jakttillfälle får endast ett djur fällas.

 

Samordnad skyddsjakt

En fjärde ansökan har kommit in från markägare i Flen. Där vill lantbrukarna ha samordnad skyddsjakt för att skjuta både dov, kron och vildsvin.

– På de berörda fastigheterna och deras närområde finns onormalt stora viltstammar av framför allt dovvilt och vildsvin, skriver markägarna i sin ansökan.

Deras bedömning är att det finns mellan 200 och 400 dovvilt per 1000 hektar i det aktuella området. De pekar i sin ansökan på att det under jakttid sker en omfattande utfodring av dovvilt och vildsvin, men att den upphör när jakttiden är över.

– Skadorna av dovvilt och vildsvin ökar då markant, skriver lantbrukarna i Flens kommun.

Markägarna i Flen vill skjuta 50 dovvilt, 50 vildsvin och fyra kronvilt från februari fram till den sista maj på en sammanlagd yta av 1.600 hektar. Den odlade arealen i området är 350 hektar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev