Statliga Sveaskogs agerande om älgskötselområden och avskjutning har lett till en fråga som ska besvaras av näringsministern. Foto: Ingemar Pettersson

Riksdagsfråga om Sveaskogs roll som skogsägare

Den moderata riksdagsledamoten Lotta Olsson från Örebro, har ställt en skriftlig fråga till näringsminister Ibrahim Baylan (S). Hon vill veta vad ministern avser att göra för att följa upp att Sveaskog lever upp till de mål som riksdagen har satt upp vad gäller skötseln av de statliga skogarna.

Lotta Olsson (M).

På vilket sätt avser ministern att följa upp att Sveaskog lever upp till de mål som riksdagen har satt upp vad gäller skötseln av de statliga skogarna – inte bara med avseende på avkastning utan även med avseende på såväl viltförvaltning som samverkan med privata markägare och jägare?

 

Hotad ordning

Så lyder frågan Lotta Olsson (M) vill ha svar på från näringsminister Ibrahim Baylan (S). Hon menar att ordningen med älgskötsel- och kronskötselområden är hotad eftersom ”Sveaskog avser att riva upp de älgskötsel- och kronskötselområden som funnits sedan många år och bilda egna områden”.

Argumentet för detta är, skriver Lotta Olsson, att jägarna med nuvarande ordning skjuter alldeles för lite älg och kronvilt varje år. ”Detta får, enligt Sveaskog, till följd att viltstammarna tillåtits vara alldeles för stora, vilket i sin tur resulterat i omfattande betesskador. En slutsats som många privata markägare inte delar.”

 

Bristfällig dialog

Lotta Olsson anser att Sveaskogs målsättning med att bilda egna älgskötsel- och kronskötselområden är att kraftigt reducera dessa viltstammar och att dialogen med privata markägare och jägare har varit ytterst bristfällig.

”Sveaskog har inte vid något tillfälle presenterat en analys av varför dessa betesskador uppstår eller vad föreslagna åtgärder kommer att få för följder för den biologiska mångfalden i vårt land. Vidare har det sätt på vilket Sveaskog nu genomför dessa förändringar allvarligt skadat förtroendet hos ett stort antal privata markägare och jägare”, avslutar Lotta Olsson.

 

Svensk Jakt tog i höstas upp saken om Sveaskog och älgförvaltningen i just Örebro län:

Sveaskog splittrar fungerande älgförvaltning

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev