Riksdagen behandlade och beslutade om åtta tillkännagivanden som rör jakt- och vapenfrågor. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagsbeslut om flera vapenfrågor

Premium

Riksdagen beslutade igår om åtta tillkännagivanden som ökar pressen på regeringen i vapenfrågor.

Som Svensk Jakt berättade förra veckan fortsätter riksdagen att utöva påtryckningar på regeringen för att åstadkomma en förändrad vapenlagstiftning.

Fortsatt press på regeringen i vapenfrågor

I de tillkännagivanden som man nu antog, och som uppmanar regeringen att agera, vill en riksdagsmajoritet bland annat inrätta en ny viltmyndighet som tar över hanteringen av vapentillstånd från Polisen, samt avskaffa systemet med tidsbegränsade licenser för vissa vapentyper.

Regeringens ovilja att följa riksdagens beslut uppmärksammades i debatten som föregick beslutet.

 

Egen lagstiftning

I den sa bland andra moderaten Sten Bergheden att om regeringen inte lyssnar på riksdagens beslut, måste oppositionen överväga att stifta lagar direkt i riksdagen.

Det som beslutades igår, kom nästan på dagen ett år efter att riksdagen avlossat sju tillkännagivanden på vapenområdet. De åtta nya sammanfattas i punktform nedan. Om förra årets beslut går att läsa genom att klicka här.

 

  • Inför en egen brottsrubricering för vapensmuggling för att på så sätt betona hur allvarligt brottet är.
  • Överför hanteringen av vapenlicenser till en ny tillståndsmyndighet. Redan 2015 tillkännagav riksdagen att en jakt- och viltmyndighet ska inrättas, utan att något har hänt. Nu lyfts frågan igen, fast denna gång genom krav på att vapenlicensfrågor bör hanteras av en annan myndighet än Polisen.
  • Kortare handläggningstider av vapenlicensärenden. Utskottet anser inte att regeringen gjort tillräckligt för att få ner handläggningstiderna utan vill att dessa effektiviseras i väntan på att licensfrågor flyttas till en ny viltmyndighet.
  • Genomför en översyn av vapenlagstiftningen. Den kanske tyngsta punkten av de åtta är en repris från riksdagsbeslutet i juni förra året. Vapenlagen ska moderniseras så att den motsvarar jägarnas och sportskyttarnas behov, och som inte försvårar för legala vapenägare.
  • Implementeringen av EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning ska inte gå längre än vad direktivet kräver. Det ska alltså inte i onödan försämra eller försvåra för laglydiga jägare och sportskyttar.
  • Regeringen uppmanas att se över systemet med femåriga tidsbegränsade licenser för enhandsvapen och automatvapen. Något som riksdagen påtalade i ett tillkännagivande redan förra året, men eftersom ingen utredning har tillsatts upprepar man sitt krav.
  • Utred begreppet synnerliga skäl i vapenlagstiftningen, något som krävs för att en person ska få licens på enhandsvapen eller automatvapen. Enligt utskottet är det befogat att göra restriktiva bedömningar för sådana vapentillstånd, men att begreppet synnerliga skäl behöver förtydligas just vad gäller tillstånd för vapeninnehav. Man säger också att det bör övervägas om inte synnerliga skäl kan ersättas med särskilda skäl.
  • Förenkla licenshanteringen vid byte av vapen. I det fall exempelvis en jägare byter en studsare mot en annan i samma vapenklass bör vapnet kunna hämtas ut samtidigt som nödvändiga papper för licensbyte skickas till Polismyndigheten, anför justitieutskottet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev