Läs också Fortsatt press på regeringen i vapenfrågor