Riksdagen kommer i nästa vecka att besluta om åtta tillkännagivanden där den sätter press på regeringen i vapenfrågor. Foto: Lars-Henrik Andersson

Fortsatt press på regeringen i vapenfrågor

Premium

Riksdagen sätter fortsatt press på regeringen i vapenfrågor. En majoritet i justitieutskottet har enats om inte mindre än åtta tillkännagivanden, där kravet på en utredning av vapenlagen är ett av tyngre inslagen.

På torsdagen blev justitieutskottets arbete vad gäller vapenfrågor känt för allmänheten. Utskottet har behandlat 28 motioner med bäring på vapen från den allmänna motionsfloden. De flesta av dem avslogs, medan ett antal resulterade i åtta tillkännagivanden.

– Med stabila majoriteter bakom samtliga. I samband med tidigare initiativ från riksdagen har regeringen satt sig på händerna och istället arbetat för att försvåra för legala vapenägare. Det är irriterande. Man kan faktiskt förvänta sig att regeringen gör vad en majoritet av den folkvalda riksdagen beslutar, säger Sten Bergheden, Moderaternas talesperson i vapenfrågor och ledamot i justitieutskottet.

 

Nya och gamla

I juni förra året avlossade riksdagen sju tillkännagivanden riktade till regeringen på vapenområdet. Ett par av dem återkommer i år, men flertalet är nya propåer från riksdagspolitikerna.

Tung vapensalva till regeringen från riksdagen

Regeringspartierna S och MP samt Vänsterpartiet har i utskottet reserverat sig mot förslagen till lättnader för vapenägarna. I några fall instämmer Liberalerna i reservationerna, bland annat med motiveringen att vissa tillkännagivanden har gjorts tidigare.

 

I sammanfattning

Onsdagen den 3 juni sker debatt i kammaren, och samma eftermiddag kommer riksdagen att besluta om följande, i kort sammanfattning, tillkännagivanden till regeringen.

• Inför en egen brottsrubricering för vapensmuggling för att på så sätt betona hur allvarligt brottet är.

• Överför hanteringen av vapenlicenser till en ny tillståndsmyndighet. Redan 2015 tillkännagav riksdagen att en jakt- och viltmyndighet ska inrättas, utan att något har hänt. Nu lyfts frågan igen, fast denna gång genom krav på att vapenlicensfrågor bör hanteras av en annan myndighet än Polisen.

• Kortare handläggningstider av vapenlicensärenden. Utskottet anser inte att regeringen gjort tillräckligt för att få ner handläggningstiderna utan vill att dessa effektiviseras i väntan på att licensfrågor flyttas till en ny viltmyndighet.

• Genomför en översyn av vapenlagstiftningen. Den kanske tyngsta punkten av de åtta är en repris från riksdagsbeslutet i juni förra året. Vapenlagen ska moderniseras så att den motsvarar jägarnas och sportskyttarnas behov, och som inte försvårar för legala vapenägare.

• Implementeringen av EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning ska inte gå längre än vad direktivet kräver. Det ska alltså inte i onödan försämra eller försvåra för laglydiga jägare och sportskyttar.

• Regeringen uppmanas att se över systemet med femåriga tidsbegränsade licenser för enhandsvapen och automatvapen. Något som riksdagen påtalade i ett tillkännagivande redan förra året, men eftersom ingen utredning har tillsatts upprepar man sitt krav.

• Utred begreppet synnerliga skäl i vapenlagstiftningen, något som krävs för att en person ska få licens på enhandsvapen eller automatvapen. Enligt utskottet är det befogat att göra restriktiva bedömningar för sådana vapentillstånd, men att begreppet synnerliga skäl behöver förtydligas just vad gäller tillstånd för vapeninnehav. Man säger också att det bör övervägas om inte synnerliga skäl kan ersättas med särskilda skäl.

• Förenkla licenshanteringen vid byte av vapen. I det fall exempelvis en jägare byter en studsare mot en annan i samma vapenklass bör vapnet kunna hämtas ut samtidigt som nödvändiga papper för licensbyte skickas till Polismyndigheten, anför justitieutskottet.

 

”Jag är väldigt glad”

Sten Bergheden (M). Foto: Riksdagen

Moderaternas Sten Bergheden hyser som sagt inte stort hopp om att regeringen ska följa riksdagens tillkännagivanden, men är positiv till att det återigen går att samla en majoritet i vapenfrågor.

– Jag är väldigt glad över att vi bara på ett år har fått fram 15 tillkännagivanden i frågor som är viktiga för jägare och sportskyttar. Dessutom med breda majoriteter.

Samtidigt som nuvarande regering inte tycks tyngas särskilt över att man lämnar riksdagens propåer därhän, stiger förväntningarna på vad en kommande moderatledd regering ska göra på vapenområdet.

– Ja, vid ett regeringsskifte har vi mycket att leva upp till. Men det är ett bra område, som intresserar många. Det står fritt från överenskommelser som gjorts i januariöverenskommelsen mellan regeringen och C och L, och det finns en bred majoritet bakom förslagen, säger Sten Bergheden.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev