Finns det ovanligt få älgkalvar i år? Mycket tyder på det och nu vill Jägareförbundet ha jägarnas hjälp via älgobsen.

Finns det ovanligt få älgkalvar i år? Mycket tyder på det och nu vill Jägareförbundet ha jägarnas hjälp att rapportera. Foto: Kenneth Johansson

Rapporter om få älgkalvar – förbundet behöver jägarnas hjälp

Finns det ovanligt få älgkalvar i år? Det finns i alla fall indikationer på det.
Därför vill Jägareförbundet ha jägarnas hjälp för att snabbt samla fakta.

– Vi vet att förra sommarens extremväder fört med sig att färre älgkalvar fötts i år. Men för att veta hur kraftig nedgången är vill jag uppmana älgjägarna att rapportera in älgobsen så fort som möjligt när jakten drar igång, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

Det är en lite frustrerad Daniel Ligné som konstaterar att varken Jägareförbundet eller någon annan i nuläget sitter på alla fakta och kan ge goda råd inför den stundande älgjakten.

– Det finns viltkameror nästan vid varje saltsten och i var och varannan tallbacke. Det kommer att bli väldigt bra hjälpmedel för inventeringar så småningom, men än är vi inte där, det finns inget systematiserat, konstaterar han.

– Förutom i ett område i Värmland där ett älgskötselområde hat statistik över antalet kalvar per ko. Där brukar det finnas 0.85 kalvar per hondjur men kamerainventeringen i sommar visar bara på 0,3 kalvar per hondjur, fortsätter Daniel Ligné.

 

Få älgkalvar?

Detta stämmer också överens med i samstämmiga indikationer som Jägareförbundet har fått från andra områden i landet: Det verkar finnas väldigt få älgkalvar i år.

– Men vi vet inget säkert i dagsläget och Jägareförbundet kan därför inte ge några andra råd än vanligt inför älgjakten, säger Daniel Ligné.

Men han uppmanar älgjägarna att rapportera in älgobsen som fort jakten drar i gång i norr den 2 september.

– Vänta inte till brunstuppehållet innan ni rapporterar. Gör det gärna så fort som möjligt och allra helst dag för dag. Då får vi snabbt ett bra underlag över hur älgstammens sammansättning ser ut och vi kan omedelbart återrapportera och ge kloka råd till jägarna i den fortsatta jakten i både norr och söder, säger Daniel Ligné.

Det här är älgobs

Älgobsen bygger på att jägarna rapporterar, per jaktlag, in antal observerade älgar och den tid som de har lagt ner på älgobsen. Älgobsen speglar förändringar i täthet, könskvot och kalvproduktion. Säkerheten i älgobs är beroende av antalet observationstimmar. För att ett område ska kunna ge tolkningsbara resultat behöver den sammanlagda observationstiden uppgå till minst 5.000 timmar.

Observationer per mantimme är ett mått som kan användas för att över tid studera utvecklingstrender på älgpopulationens täthet.

Kalv per vuxet hondjur anger förekomsten av kalv i förhållande till vuxna hondjur. I områden med låg dödlighet före jakten följer detta mått grovt den verkliga reproduktionen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev