Älgkalvarna rasar i vikt i Götaland. Hösten 2000 var medelslaktvikten på en kalv 65 kilo. Den här hösten är siffran nere på 52 kilo.

Älgkalvarna rasar i vikt i Götaland. Hösten 2000 var medelslaktvikten på en kalv 65 kilo. Den här hösten är siffran nere på 52 kilo. Foto: Johnny Olsson

Älgkalvvikterna rasar i Götaland

Slaktvikterna på älgkalvar minskar dramatiskt i Götaland. Det visar en preliminär sammanställning av fällda älgkalvar under årets jakt.

Svensk Jakt har tidigare skrivit att älgobsen från årets jakt visar att antalet älgkalvar per hondjur har minskat kraftigt i den södra och mellersta delen av landet. Och nu visar inrapporterade fällda kalvar från Götaland att de dessutom är väldigt små.

– Jämfört med de senaste tre åren är årets kalvvikter nio procent lägre. Det motsvarar fem kilo per kalv, säger Fredrik Widemo, forskningsansvarig för Svenska Jägareförbundet och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

 

Dramatisk viktnedgång

Kalvvikterna från årets jakt är hämtade från älgar som fällts till och med den 24 oktober. Anledningen till den dramatiska viktnedgången är med stor sannolikhet den ovanligt varma och torra sommaren. Och de få och små kalvarna kommer att ge konsekvenser för den framtida älgstammen.

Fredrik Widemo.

– Vi förväntar oss de största effekterna kommer nästa år. Vi vet att årets små kalvar kommer att förbli små älgar hela livet. De kommer troligen ha en högre dödlighet än normalt i vinter och de kommer i sin tur sedan föda färre och mindre kalvar, säger Fredrik Widemo.

Jägareförbundet har bra statistik över fällda älgkalvar i Götaland sedan tjugo år. Medelvikterna på de fällda kalvarna, korrigerad för fälldatum, har aldrig tidigare varit under 55 kilo. I år är medelvikten 52 kilo.

– Och vi ser hela tiden en nedåtgående trend i Götaland där älgarna blir mindre. Och i år ser vi nedgången extra tydligt. Jaktåret 2000–2001 var medelvikten på en fälld älgkalv till exempel 65 kilo. Sannolikt bidrar klimatförändringarna till detta, säger Fredrik Widemo.

 

”Vi förväntar oss de största effekterna kommer nästa år.”

 

Oförändrat i Svealand

Även i Svealand visar älgobsen att antalet kalvar per hondjur har minskat kraftigt i höst. Men kalvvikterna är i det närmaste oförändrad jämfört med den senaste tre åren där minskningen bara är en procent. I alla fall om man tittar över hela området. Men även här finns stora, lokala variationer.

– Det är Dalarna, där det skjuts mycket älg, och Örebro som sticker ut och har ganska stabila kalvvikter. Övriga län har en tydlig nedgång, förklarar Fredrik Widemo.

 

Minskning i Norrland

I Norrland har kalvvikterna minskat med i genomsnitt fyra procent på de kalvar som fällts till och med den 24 oktober i år jämfört med samma tidsperiod de senaste tre åren. Även här är medelvikterna på de fällda kalvarna den lägsta sedan 2006. Dessförinnan finns ingen tillräckligt omfattande statistik över fällda kalvar att förlita sig på.

 

Stor effekt av jakt

Vilka konsekvenser får då detta för den pågående älgjakten?

– Det beror på vad man vill med sin älgförvaltning. Man kan säga att årets jakt får större effekter än ett normalår. Har man en skötselplan som syftar till att balansera älgstammen på samma nivå som tidigare och skjuter enligt den kommer älgstammen att minska. Har man en plan som säger att stammen ska minska och följer den kommer stammen att minska mer än planerat och så vidare, säger Fredrik Widemo.

 

”Man kan säga att årets jakt får större effekter än ett normalår.”

 

Ansöker om pengar

Nu vill SLU ta reda på vad det är som händer i älgstammen och  skriver därför på en ansökan om forskningsmedel för att studera klimateffekter.

– Vi vill genomföra ett forskningsprojekt över hela landet, säger Fredrik Widemo.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev