Viltmästaren Linus Lydeking fick behålla sin double action grytrevolver, men det satt långt inne. Foto: Privat

Polisen gav licens på revolver efter Jägareförbundets yttrande

Premium

Efter att vid flera tillfällen och utan problem förnyat femårslicensen på sin grytrevolver fick yrkesjägaren Linus Lydeking oväntat nej av Polismyndigheten. Först efter att han bifogat ett yttrande från Jägareförbundet tänkte polisen om.

Linus Lydeking är viltmästare och yrkesjägare och för honom har grytrevolvern i double action varit ett självklart arbetsredskap allt sedan åren som jaktelev.

Han har vid upprepade tillfällen förnyat femårslicensen utan problem, och kunde inte tänka sig att det skulle bli några bekymmer när det för några månader sedan var dags igen.

– Jag var ute i god tid med tanke på de långa handläggningstiderna, och blev mycket förvånad när jag fick ett brev om att Polisen övervägde att dra in tillståndet. De skrev att en .22 flerskottsrevolver som jag har inte är lämplig för jakt eller avlivning. Jag menar att det är ett mycket lämpligt vapen, säger Linus Lydeking till Svensk Jakt.

 

Per vann mot Polisen – har åter rätt att inneha vapen

Skälen finns

Linus Lydeking berättar att det aldrig varit några problem tidigare. När han sökte licens på sin första revolver var han ung jaktelev på Trolle Ljungby och tillståndet kom på bara tre veckor. Lika smidig var processen när han bytte vapen några år senare.

– Vid de tillfällen jag behövt förnya licensen har det heller inte varit några bekymmer. Inte förrän nu, då Polisen ifrågasatte om vapnet var lämpligt för ändamålet och om det fanns synnerliga skäl till att förlänga licensen.

Att det finns synnerliga skäl kan knappast ifrågasättas. Linus Lydeking är yrkesjägare med allt vad det innebär. Han jagar med fällor och med ställande hund både ovan och under jord och han är eftersöksjägare. Information som förstås fanns med i underlaget vid ansökan om förlängning.

 

Jägareförbundets jurist: Mycket viktigt att vapendom prövas i högre instans

Ingen tvekan

– Jag vände mig till Jägareförbundet och fick hjälp av förbundsjurist Ola Wälimaa med ett yttrande. Det gav resultat, för de ändrade sig på tillståndsmyndigheten. Kanske kan utgången av mitt fall bidra till att hjälpa andra som möter samma motstånd, säger Linus Lydeking.

Det råder ingen tvekan om att vapnet uppfyller kriterierna för jakt, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter eftersom dessa endast anger kaliber .22 som ett krav. Inga vapen utesluts på grund av konstruktion eller funktionstyp, konstaterar förbundet i sitt yttrande.

Allmänna råd

Vidare förs i yttrandet ett resonemang om varför Polismyndighetens allmänna råd, vilka man hänvisar till i skrivelsen till Lydeking, enligt Jägareförbundet inte gäller:

”Allmänna råd är inte formellt juridiskt bindande och ska i princip enbart utgöra en kodifiering av gällande rätt som exempelvis utvecklats genom praxis från domstolarna. Nya rättsregler får inte skapas av myndigheten genom att utfärda allmänna råd, då överskrider myndigheten sin befogenhet och sådana allmänna råd ska lämnas utan avseende. I det aktuella fallet medför de allmänna råden i FAP 551-3 en begränsning av en bindande rättsregel i en annan myndighetsföreskrift och det är därför uppenbart att den inte gäller.”

 

Jägare överklagade Polisens beslut – fick vapnen tillbaka

Enda säkringen

I yttrandet förs det också fram flera argument till varför en double action-revolver är lämpligare för jakt än en revolver med singel action. Det handlar bland annat om säkerheten, då jägaren inte behöver spänna hanen innan skottet avlossas:

”På en revolver utgör den ouppspända hanen den enda säkring som finns. Detta medför en stor säkerhetsfördel i en intensiv jaktlig situation under jord (grytjakt) eller vid jakt med ställande hundefter exempelvis grävling, där man ofta måste avvakta skott eller förflytta sig med laddat vapen, innan man får ett skottläge.”

Med en hand

Ytterligare fördelar, skriver förbundet, är att vapnet ofta behöver hanteras med en hand vid jakt i gryt eller vid ställande jakt på grävling då jägaren med den andra handen behöver kontrollera hunden.

”Förutom den rent säkerhetsmässiga aspekten då man endast med en hand kan avfyra vapnet utan att i förväg spänna hanen, så kan man också snabbt följa upp med ett extra skott vid behov för att inte orsaka viltet onödigt lidande.”

 

Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa tycker det är bra att Polisen lyssnar på sakliga argument vad gäller vad som är ett lämpligt jaktvapen. Foto: Jan Henricson

Liten skillnad

Jägareförbundet utesluter att en double action-revolver ur ett samhällsperspektiv skulle vara farligare än en singel action. Det är samma kaliber, och normalt sett samma antal patroner i båda vapentyperna.

Den enda skillnaden är att den förstnämnda kan avfyras marginellt snabbare än vad som kan göras med en singel action när man använder två händer. En sådan liten skillnad kan inte vara en sådan viktig skillnad ur säkerhetssynpunkt att det gör vapnet olämpligt för ändamålet.

Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa är nöjd efter att Linus Lydekings vapenärende fått en positiv utgång. Han tror att det kan hjälpa andra jägare som riskerar att hamna i samma situation.

– Det är bra att Polismyndigheten kan ta till sig sakliga argument och ändra sin uppfattning så att enskilda jägare inte drabbas i onödan, säger Ola Wälimaa till Svensk Jakt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev