Enligt Polisen krävs tillstånd enligt krigsmateriellagen för handlare som ska sälja ljuddämpare. Frågan är nu om handlarna kommer få detta tillstånd. Stark kritik riktas nu mot myndigheternas hantering av frågan. Foto: Lars-Henrik Andersson

Polisen: Finns inget undantag för ljuddämpare

Ljuddämpare räknas som krigsmateriel och är ett tillbehör. Vapenhandlare kan efter 1 juli inte luta sig mot vapenlagen och de undantag som görs för handel med vapendelar. Det uppger Polisen. Vapenhandlare har hopp om att Inspektionen för strategiska produkter löser frågan.

Försäljning av ljuddämpare anses som tillhandahållande av krigsmateriel och är därmed tillståndspliktigt enligt krigsmateriellagstiftningen. Det anser Polisen i sin tolkning av konsekvenserna av slopad vapenlicens för ljuddämpare, som träder i kraft 1 juli.

Ljuddämpare betraktas som krigsmateriel – försäljningen hotas

Det finns dock ett undantag från detta när det gäller handel med skjutvapen och vapendelar som omfattas av vapenlagen. Men.

– Det är dock inte tillämpligt från och med 1 juli 2022 eftersom ljuddämpare då varken är ett skjutvapen eller en vapendel, utan ett tillbehör, och att handeln inte längre omfattas av vapenlagen. Utgångspunkten är alltså att det från och med den 1 juli 2022 krävs tillstånd att handla med ljuddämpare enligt krigsmateriellagstiftningen, uppger Sofia Hellqvist, pressekreterare vid Polisen.

 

”Polismyndigheten kan inte meddela tillstånd eller dispens från krigsmateriellagstiftningen eller lämna rådgivning.”
– Sofia Hellqvist

 

Tillstånds- och tillsynsfrågor hanteras av ISP.

– Polismyndigheten kan inte meddela tillstånd eller dispens från krigsmateriellagstiftningen eller lämna rådgivning.

Vapenhandlare som Svensk Jakt varit i kontakt med är både upprörda och bekymrade över hur frågan hanteras.

Jägareförbundets jurist: Undantag för att handla med ljuddämpare

Vid Polisens mediacenter är man också undrade till varför inte konsekvenserna för handeln uppmärksammades av remissinstanserna när vapenlagen ändrades.

 

”Katastrof”

– Som besluten ser ut nu är det en katastrof för oss inom vapenhandeln, men jag tror det här kommer att lösa sig. Jag har en god förhoppning om det. Jag tror mycket bottnar i att Polisen inte vet vad de förmedlar för information och hur saker och ting är uppbyggt, säger Christoffer Jannesson vid Hylte Lantmän.

 

”Det är dåligt skött av Polisen att endast ett par veckor innan lagen ändras gå ut med information om att det krävs tillstånd från ISP.
– Christoffer Jannesson

 

Han berättar att vapenhandlare köpt upp en hel del ljuddämpare för att vara beredd på ökad efterfrågan när de nu blir licensfria.

– Det är enorma summor pengar det handlar om för oss handlare.

 

Lovat en lösning

Christoffer Jannesson säger att informationen varit bristfällig.

– Det är dåligt skött av Polisen att endast ett par veckor innan lagen ändras gå ut med information om att det krävs tillstånd från ISP. Informationen har varit minimal, säger Christoffer Jannesson.

Jägareförbundets jurist: Nya regler för ljuddämpare – det här gäller

Han berättar vidare att han varit i kontakt med ISP som lovat att frågan ska få en lösning och att jakthandlare även fortsättningsvis ska kunna sälja ljuddämpare.

 

Nått riksdagen

Nu verkar även frågan ha nått politikerna i riksdagen. Lina Nordquist Riksdagsledamot (L) har skickat en skriftlig fråga till justitieminister Morgan Johansson (S):

Lina Nordquist (L).

”Riksdagen har beslutat att ljuddämpare ska vara licensfria och jämställas med ammunition. Från i juli i år kan den som har tillstånd att inneha ett visst skjutvapen inneha tillhörande ljuddämpare, även utan särskilt tillstånd. De tillståndskrav som föreskrivs i lagen om krigsmateriel fortsätter dock att gälla.

Försäljning kommer nu bara att kunna godkännas av Inspektionen för strategiska produkter, ISP. Inspektionen ger dock bara tillstånd till myndigheter. Detta innebär att vapenhandlare inte längre får sälja en enda ljuddämpare. Det blir med andra ord enklare att äga en ljuddämpare, men omöjligt att få tag på den. Med anledning av ovanstående frågar jag.

Är det regeringens avsikt att snarast bereda förslag för att åtgärda detta, så att syftet uppnås med den ändring i vapenlagen riksdagen beslutat?”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev