Blygsam utdelning vid norsk lojakt

Dåliga snöförhållanden försvårade även den norska lodjursjakten avsevärt. I den mittnorska regionen sköts bara 14 av 44 tilldelade lodjur vid årets jakt, som avslutades 31 mars. I början av jakten rådde skarföre i området som gjorde det omöjligt att spåra

Radioinslag om projektet Jakt för alla

Projektet Jakt för alla, som startats av Jägareförbundet i samverkan med Sveriges alla handikapporganisationer, var på torsdagen ett ämne som diskuterades i radioprogrammet Hallå Skåne i Sveriges Radio P4 Kristianstad.

Idag presenteras rovdjursutredningen

Den senaste rovdjursutredaren Lars-Erik Liljelund, före detta generaldirektör på Naturvårdsverket, ska idag presentera sin utredning. Liljelund ska bland annat ge förslag på miniminivåer för varg, lodjur och björn.

Jägarnas riksförbund säger nej till varg

Vid ett styrelsemöte på Bommersvik idag sa Jägarnas riksförbund nej till frilevande varg.
Så som politiken fungerar idag kan vi bara ha vargar i hägn, säger ordföranden Solveig Larsson.

Framtidens gamla naturvårdsträd måste planteras nu

Vissa lavarter lever bara på riktigt gamla ekar, och innan dessa ekar till slut dör måste laven hitta nya gamla ekar att kolonisera. Därför är det viktigt att nya ekar etableras med jämna mellanrum i närområdet. Det konstaterar Victor Johansson i en avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Nytt sätt för jägare att påverka EU

Sedan den 1 april finns det ett nytt verktyg för EU:s medborgare att påverka den förda politiken. Genom att samla in minst en miljon namnunderskrifter från minst sju länder kan initiativtagarna tvinga EU-kommissionen att ta upp en särskild fråga. Något som kan utnyttjas av en välorganiserad jägarkår.

Norrmän säger nej till svensk vargutsättning

Rovviltnämnden i norska Oppland säger enhälligt nej till Sveriges planer på att sätta ut ett 20-tal vargar. Nämnden kräver nu att Naturvårdsverket skrinlägger sina planer på vargutsättning eftersom det innebär fler vargar även i Norge, rapporterar GD.no. Vargar respekterar inte

Skärpta regler för gösfiske i Mälaren

Från 1 juli måste gös som fångas i Mälaren och som är mindre än 45 centimeter sättas tillbaka, rapporterar Dagens Nyheter.

Allmänheten får lämna synpunkter om varg

Under fyra dygn nästa vecka, 25 maj, bjuder Naturvårdsverket in allmänheten att lämna konkreta förslag som kan underlätta för människor att leva nära varg i Sverige. Konsultationen sker på webben och är en del i arbetet med förvaltningsplanen för varg.

Hellesö anklagas även för textstöld

Naturfotografen Terje Hellesö, som avslöjades med att ha skapat en mängd egna lodjursbilder genom att kopiera in djur han hittat på Internet i egna landskapsbilder, anklagas nu även för textstöld.