måndag 28 september

En fin födelsedag för nybliven jägare

Viktor fällde sin första älg på 15-årsdagen den 30 januari. Foto: Åsa-Matilda Persson.

En 15-årsdag med älgjakt inbokad. Kan en födelsedag bli bättre för en ung jägare? När Viktor Persson dessutom fick skjuta sin första älg var lyckan fullständig.

Slopat skjutprov för att minska smittspridning

I år slopar norska Miljödirektoratet det obligatoriska skjutprovet för att få jaga storvilt. Alla som under förra jaktsäsongen sköt godkänt får jaga även i år utan att avlägga nytt prov.

Påskjuten varg har inte hittats

Eftersöket på den varg som under förra veckan påsköts vid Linghed i Dalarna avbröts under helgen. Vargen kan vara allvarligt skadad efter att blod och benbitar påträffats på skottplatsen.

Förvaltningsplanen för varg har varit framgångsrik

Målet var minst en invandrad varg som också har reproducerat sig under en femårsperiod. Nu konstaterar Naturvårdsverket att det under åren 2016–2020 har vandrat in åtta vargar från den finskryska populationen, och att tre av dem har hittat en partner och fått valpar.

Sjöfågeljägare i Blekinge får genom länsstyrelsens beslut fortsätta att jaga på allmänt vatten och från holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman.

Problemfri jakt på allmänt vatten fortsätter

Jägare bosatta i Blekinge får fortsätta att jaga sjöfågel och säl på allmänt vatten samt på öar som inte hör till något hemman. Det är nionde gången som länsstyrelsen tar ett sådant beslut. Detta gäller fram till 2025.

På över hälften av Gävleborgs läns yta tycks älgförvaltningens avskjutningsmål inte vara i närheten av att stämma överens med älgstammens verkliga storlek.

Gävleborgs älgstam i fritt fall

Knappt hälften av Gävleborgs 14 älgförvaltningsområden klarade avskjutningsmålen den senaste jaktsäsongen. I två av områdena fälldes bara 63 procent av tilldelningen.

Eftersök på skadskjuten varg fortsätter

Vargen som igår påsköts vid Linghed i Dalarna har inte påträffats. Eftersöksjägarna höll på långt fram på kvällen utan resultat. Idag fortsätter eftersöket.

Djurrättsaktivist åtalas för en lång rad brott

En 18-årig djurrättsaktivist åtalas för en lång rad brott vid en tingsrätt i Mellansverige. Av stämningsansökan framgår att den djurägande familj som drabbats har varit utsatta för ett rent helvete.

Politisk majoritet för att utöka licensjakten på varg

Regeringen ska se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas. Och regeringens så kallade regleringsbrev till Naturvårdsverket behöver bli tydligare och bygga på de demokratiskt fattade besluten när det gäller vargstammens storlek.
Det anser en majoritet i Miljö- och jordbruksutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Eftersök pågår på påskjuten varg

Den varg i Linghed i Dalarna som det de senaste dagarna har bedrivits skyddsjakt på är påskjuten. Eftersök med särskilt tränade hundar pågår.

Nya Rödlistan påverkar fågeljakten

De nya jaktbara arterna som införts på årets Rödlista får återverkningar på jakttidsförslaget. I vilken utsträckning jakttider kommer att kortas, eller rent av tas bort, är för tidigt att säga, enligt Naturvårdsverket.

Jägareförbundet Örebro län uppsagda från utbildningsmark

Jägareförbundet Örebro län går miste om utbildningsmarken Skogaholm efter att Sveaskog sagt upp arrendet. Istället har ett nytt avtal träffats som innebär att förbundet får ta marken i anspråk vid de tillfällen utbildningar genomförs.

Avslöjar: Centern vill inte halvera vargstammen

Centerpartiet kommer att rösta nej till Moderaternas kommittémotion att sänka vargstammen i Sverige till 170 individer. Därmed faller också den riksdagsmajoritet som annars fanns för motionen. Det avslöjar Svensk Jakt.

En man som misstänks för grov olaga jakt på varg får behålla sina vapen, efter att kammarrätten bedömt bevisningen mot honom.

Misstänkt för grovt jaktbrott får vapen tillbaka

En jägare som misstänkts för grovt jaktbrott får behålla sina vapen, trots att både polis och förvaltningsrätt ansåg att de skulle omhändertas. Enligt kammarrätten är inte bevisen i utredningen sådana att mannens vapenlicenser kommer att återkallas.

Ändrade gränser för Dalarnas älgområden

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att ändra gränserna för Bjursås, Gimmens, Lumshedens och Noppikoski älgförvaltningsområden. Beslutet har fattats i samråd med länsstyrelserna i Jämtlands och Gävleborgs län. Beslutet berör även älgförvaltningsområden i Gävleborgs län och träder i kraft 1 mars 2021.

Förvaltningsrätten ser läget som akut – jakt är enda lösningen

Förvaltningsrätten i Luleå avslår alla inkomna överklaganden av skyddsjakten på en varg i Linghed. Jakten får fortsätta och vargens närgångna beteende är enligt rätten eskalerande akut med en situation som kan leda till allvarlig skada på människor och djur.

Sköt inkräktare med älgstudsare – döms till fängelse

Svea hovrätt dömer en 44-årig man från en mindre ort i Dalarna till 18 månaders fängelse för grovt vållande till annans död. 44-åringen sköt sommaren 2018 en inkräktare med en älgstudsare. Trots att han bedöms ha haft omfattande rätt till nödvärn anser hovrätten att han använt för mycket våld.

Inventeringen visar: Vargstammen växer kraftigt

Den 31 mars avslutades den årliga varginventeringen. Preliminära resultat visar att vargstammen växt kraftigt jämfört med föregående inventeringssäsong.

Vanliga jaktbara arter på nya Rödlistan

Av de nya fåglar och däggdjur som förts in i 2020 års Rödlista är inte mindre än nio jaktbara arter. Åtta fåglar och ett däggdjur. Bland fåglarna återfinns björktrast som enligt Naturvårdsverket finns i Sverige med 594.000 häckande par.

Jägareförbundet avstår från höjning av medlemsavgiften

Svenska Jägareförbundet upphäver sitt tidigare beslut om att höja medlemsavgiften för kommande medlemsår, 2020–2021. Det beslutade en enig extra årsstämma på söndagen.