Klart för lodjursjakt i Västerbotten

Foto: Lars-Henrik Andersson

Länsstyrelsen i Västerbottens län har beslutat om lodjursjakt. Jakten inleds den 1 mars.

Kommunchef ansöker om skyddsjakt på varg: ”Många är oroliga”

Närgången varg orsakar oro bland många kommuninnevånare. Det konstaterar Jonatan Alamo Block, kommunchef i Hofors kommun, som därför ansöker om skyddsjakt på vargen.

1 mars inleds licensjakten på lodjur.

Ingen utökad lodjursjakt i Kalmar län

Länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur i Kalmar län står fast. Det står klart efter att Förvaltningsrätten i Luleå slagit av samtliga överklaganden som kommit in.
Såhär resonerade domstolen.

Svensk Jakt dominerar stort bland jakttidningar – här är anledningen

Svensk Jakt är Sveriges överlägset största jakttidning – och försprånget till konkurrenterna ökar. Den visar den senaste räckviddsmätningen från Orvesto.

Överåklagare om utredningen mot Karl Hedin: ”Det har begåtts fel”

Det startas ingen utredning mot kammaråklagare Lars Magnusson för de fel som begicks i förundersökningen mot industriledaren Karl Hedin.
– Det har begåtts fel men det är inte så allvarliga fel att det kan betecknas som brottsligt, säger överåklagare Anders Jakobsson vid Särskilda åklagarkammaren som utrett fallet.

Över 330 vargar säkrade med dna

Ännu fler vargar har identifierats med hjälp av dna-analyser av inskickad spillning.

Jägareförbundet uppskattar inte Naturvårdsverkets förslag att ta bort fredningen av kultingförande vildsvinssugga.

Jägareförbundet: Nej till jakt på kultingförande vildsvinssugga

Jägareförbundet säger nej till Naturvårdsverkets förslag om att jakt på kultingförande vildsvinssugga. Förbundets uppfattning är viltet kan utsättas för onödigt lidande om verkets förslag vinner gehör.

(M)-politiker: ”Vi måste minska vargstammen kraftigt”

– Vi måste minska vargstammen kraftigt så människor kan bo och verka på landsbygden i de drabbade områdena. Skulle det bli några problem med genetiken så får vi väl köpa in några nya vargar från Ryssland och släppa ut. På så vis kan vi få en liten, men genetiskt frisk vargstam. Det tror jag faktiskt att EU skulle godkänna.

UF-företag tillverkar viltband i syfte att stötta jakt och lantbruk

Företaget Viltband UF har startats av tre tjejer som går andra året på Torsta Naturbruksgymnasium i Ås, Jämtland. För att stötta jakten och det svenska lantbruket kommer företaget att skänka en viss procent av vinsten i just detta syfte.

LRF gör tummen upp för jakt på kultingförande vildsvinssugga

Slopad fredning av vildsvinssugga som åtföljs av smågrisar samt utökad jakttid för rådjur, dovvilt och kronvilt. Det är några av förslagen i Naturvårdsverkets utredning om ändrade jakttider som applåderas av Lantbrukarnas riksförbund, LRF.
– Det är viktigt att frågan om skador av vilt i trafik samt i jord- och skogsbruk tas på stort allvar, säger Palle Borgström, LRF:s förbundsordförande i ett pressmeddelande.

Multifunktionella skyddszoner i jordbrukslandskapet

Den 30 januari presenterades fyra års erfarenheter av projektet Odling i balans under ett seminarium i Linköping.

Jägareförbundet: Ja till vårbockjakt i hela landet

Jägareförbundet gör tummen upp för vårbockjakt i hela landet. Det framgår av förbundets remissvar på Naturvårdsverkets förslag om nya jakttider.

Girjas försäljning av jaktkort till lokala jägare kan strida mot EU-rätten

Girjas sameby har efter domen i Högsta domstolen uttalat att försäljning av jakt- och fiskekort ska ske till lokalbefolkningen.
Något som Kommerskollegium nu har synpunkter på.

Jägarna överraskades av Sveaskogs ansökan om skyddsjakt på älg

Jägareförbundet i Lycksele fick läsa i media om Sveaskogs ansökan att få skyddsjaga 50 älgar från helikopter.
Åsa Holmgren, ordförande, hade önskat dialog med skogsbolaget.

Statliga Sveaskog vill skyddsjaga 50 älgar från helikopter i Lycksele

I Norrbotten fick Sveaskog avslag på sin ansökan om att få skyddsjaga älg.
Nu ansöker det statliga skogsbolaget om att få skyddsjaga 50 älgar i Lycksele.

Lodjur fälldes under förlängd skyddsjakt

På grund av svår skare och extremt dåliga spårförhållanden fick Jovnevaerie sameby förlängd skyddsjakt på ett lodjur. Men ny spårsnö ringades förra veckan ett djur och jakten kunde påbörjas med lokala jägare och några av de renskötande samerna.

Förundersökning i vargmål läggs ner

Förundersökningen mot sex män som har varit misstänkta för illegal jakt i Hälsingland 2017 har lagts ner.
– Det är förstås en oerhörd lättnad för min klient, säger advokat Sven Severin.

Skarp jägarkritik mot regeringen: ”Står inte upp för svensk vargförvaltning”

Jägareförbundet är starkt kritiskt till ett yttrande som miljödepartementet nu skickat till EU-kommissionen.
Yttrandet handlar om EU:s vägledning om hur det strikta skyddet av arter ska tolkas och riskerar påverka möjligheterna till licensjakt på varg.

Älgstammen i Mitt Norrland ska förvaltas länsöverskridande

Under veckan har viltförvaltningsdelegationerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland träffats i Umeå för överläggningar och enskilda förhandlingar. På agendan stod bland annat gruppövningar samt diskussioner kring förvaltning av rovdjur och älg.

Starkt stöd för halverad vargstam

Utspelet från Jägareförbundets ordförande att dagens vargstam måste minska till hälften möttes av kritik under vargseminariet i riksdagen. Men det fick också starkt stöd. Värmlänningen Bertil Forsberg applåderade förbundets krav.