Älgen påverkas av jakt med hund – men återhämtar sig snabbt

Efter älgstudien konstaterar en ledande forskare att det behövs ytterligare studier av hur olika typer av hundanvändning påverkar klövviltet. Foto: Kjell-Erik Moseid (hund) Johnny Olsson (älg)

Hur påverkas älgar av att jagas med hund? Med hjälp av ny teknik har forskare undersökt detta och sett att älgarna påverkas, men att de ofta återhämtar sig snabbt.

Centralt vargrevir vållar oro – tre ansökningar om skyddsjakt

Tre ansökningar om skyddsjakt har lämnats in på samma vargar den senaste helgen. Länsstyrelsen har sedan tidigare öppnat ett särskilt ärende i syfte att kartlägga de oskygga vargarna.

Tusenlappar för kurs i vildsvinshantering

En ny nivå införs i hanteringskedjan av vildsvin, om Livsmedelsverket får igenom sitt förslag till regler för småskalig försäljning. Och jägare ska gå kurs i fyra timmar och för det betala 4.000 kronor.

Svaren dröjer om vargjakten utökas: ”Vi är lika intresserade som alla andra”

Vilka vargar var det som fälldes i reviren Andån och Ryssjön? Och vad är det för vargar som går kvar i reviren efter jakten?
Trots att det gått drygt tre veckor sedan de första vargarna sköts kan länsstyrelsen fortfarande inte ge några svar.

Fler skötselområden kritiserar Sveaskogs planer

Fler älgskötselområden ansluter sig nu till den kritikstorm som riktas mot Sveaskog i Örebro län. I ett brev till det statliga bolagets ledning beskriver företrädare för skötselområdena vilken oro de känner inför de stora förändringar av älgförvaltningen som aviserats.

Halvering av antalet rovdjursdödade får

I Norge har antalet får som har dödats av rovdjur mer än halverats på tio år, enligt Miljødirektoratet.

Vargjakten över i Lettland – nästan 300 skjutna djur

På det lettiska jägareförbundets hemsida meddelas att vargjakten i landet var över den 22 januari – då hade 280 vargar fällts.

Kennelklubbens nya vd utsedd – tar över efter sommaren

Kees de Jong tillträder som ny vd för Svenska Kennelklubben. Han kommer närmast från Gård & Djurhälsan där han varit vd de senaste fem åren.

Riksdagsfråga om Sveaskogs roll som skogsägare

Den moderata riksdagsledamoten Lotta Olsson från Örebro, har ställt en skriftlig fråga till näringsminister Ibrahim Baylan (S). Hon vill veta vad ministern avser att göra för att följa upp att Sveaskog lever upp till de mål som riksdagen har satt upp vad gäller skötseln av de statliga skogarna.

25.000 kronor till särskilt välförtjänt jägare

”Årets Bohusjägare” är ett initiativ från Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse som ska stimulera och belöna personer som arbetar, eller har arbetat, till gagn för jakt- och viltvård.

Regeringens förslag om samiskt inflytande möter motstånd

Regeringen har föreslagit att en ny lag införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter. Men flera riksdagspartier säger nu nej och regeringen kan få svårt att få gehör för sitt förslag i riksdagen.

Ett år efter Girjasdomen: Hon fortsätter kämpa för den fria fjälljakten

Ett år efter Girjasdomen är frågetecknen fortfarande lika stora för jägarkåren om vad som kommer hända med fjälljakten i framtiden.
Jägareförbundets Birgitta Isaksson hoppas på politiskt mod, kompromissvilja och att hänsyn tas till andra intressen än enbart renskötseln när rennäringslagen nu ska ses över.

Naturvårdsverket: Alla får söka bidrag ur Viltvårdsfonden – även Rovdjursföreningen

Regeringen valde att inte skapa en ny Viltmyndighet. I stället får Naturvårdsverket mer makt över jägarna och jägarnas pengar. Gunilla Skotnicka Ewing, biträdande avdelningschef på Naturavdelningen, menar att det är ett tufft och utmanade uppdrag.

Nej i justitieutskottet till regeringens vapenförslag

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om hur det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv ska införas i svensk lag.

Fortsatt fri avbokning av Sveaskogs jakt- och fiskekort

Sveaskog förlänger den fria avbokningen av bokade jakt- och fiskekort.

Eftersöksjägare inom NVR måste gå en säkerhetsutbildning vart tredje år. Men någon uppdaterad utbildning är inte på plats, trots att den skulle ha varit klar i november.

Försenad utbildning och oförändrad ersättning – stort missnöje bland eftersöksjägarna

Det jäser ute bland eftersöksjägarna. Missnöjet är stort med hur Polisen sköter sina åtaganden inom Nationella viltolycksrådet, NVR. Och Naturvårdsverket har inte lyckats få till stånd högre ersättningar, trots flera års klagomål.

Internutredning av NOA-polis klar – försvarare har utsetts

Internutredningen mot en av de NOA-poliser som arbetat med Västmanlandsfallet är nu klar.
– Polisen det gäller har fått ta del av förundersökningen och det har även utsetts en advokat, säger utredaren Jesper Rundeberg.

S-motion: En folkrörelse kan inte upphandlas

Det är inte bara statsminister Stefan Löfvens vallöfte till jägarna som smulas ner av landsbygdsminister Jennie Nilssons beslut att skrota det allmänna uppdraget, och utsätta jägarnas pengar för upphandling. Partikamrater i riksdagsgruppen som i motioner slår vakt om uppdraget blir också överkörda.

Sveaskogs vd tvingas lämna

Sveaskogs vd Hannele Arvonen har tvingats lämna sin post med omedelbar verkan.

Socialdemokraterna svek sitt vallöfte att inte förändra allmänna uppdraget

Inför valet 2018 lovade Socialdemokraterna, genom partiledaren Stefan Löfven, att inte ändra systemet med allmänna uppdraget. Det löftet höll bara drygt halva mandatperioden.
Nu görs en stor förändring som innebär att delar av uppdraget ska upphandlas och Naturvårdsverket får ett stort inflytande över jägarnas pengar.