Förbundet hoppas på förenklad skyddsjakt på varg i höst

Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd. Foto: Lars-Henrik Andersson

Naturvårdsverket har hittills dragit skyddsjakten på varg i långbänk. Nu får det vara slut på det, anser Jägareförbundet.

Naturvårdsverket ser över skyddsjakten på varg: ”En väldigt viktig fråga”

I höst har det gått fem år sedan Naturvårdsverket redovisade sitt regeringsuppdrag om hur skyddsjakten på varg kan utvecklas. Hittills har inget av förslagen som verket kom fram till blivit verklighet – men nu kan det kanske bli ändring på den saken.

Istället för att försvåra för jägare och skyttar måste regeringen nu komma med positiva förändringar i vapenlagstiftningen, anser Jägareförbundet. Till exempel att ta bort tillståndskravet på ljuddämpare.

Döms för dödande skott på jaktskyttebana

I november 2019 sköts en äldre man till döds på en jaktskyttebana i Västmanland. Nu har en nära anhörig dömts för vållande till annans död.

Djurparkschef döms för björnattack i Orsa rovdjurspark

Den tidigare djurparkschefen i Orsa rovdjurspark döms för vållande till annans död och framkallande av fara för annan i samband med den tragiska olyckan i Orsa rovdjurspark sommaren 2017. Den tidigare vd:n frias från ansvar.

Massor av älg i fulladdat nummer av Svensk Jakt

I dagarna landar Svensk Jakt nummer 6 i våra prenumeranters brevlådor runt om i jägar-Sverige – med inspirerande jaktläsning.

Trafikskadad björn avlivades

En björn skadades allvarligt vid en viltolycka på riksväg 84 vid Färila i Hälsingland på söndagsmorgonen. Eftersöksjägare kallades till platsen och kunde avliva björnen.

Harar fastnade i fotbollsmål

En tragisk händelse upptäcktes nyligen på en idrottsplats i trakterna av Luleå. Tre harar hade trasslat in sig i nätet till ett fotbollsmål. två av dem var redan döda när de hittades.

Hellefors jaktskytteklubb 100 år

På grund av Corona-krisen blev det inget firande, men en av landets äldsta och mest bemärkta jaktvårdsorganisationer har likväl fyllt 100 år. Hellefors jaktskytteklubb i hjärtat av Bergslagen har satt stora avtryck i vår jakthistoria.

Fick rätt i HD – får ändå inte jaga på sin mark

Girjas sameby fick i början på året sina ­jakträttig­het­er fastlagda i Högsta domstolen, HD. Det fick Uno Magnusson i Flötningen i norra Dalarna också. Det var för mer än 30 år sedan, men det har han inte haft någon hjälp av.

”Staten stal rubbet”

Det område Uno Magnusson och hans syskon tvist­ar med staten om tillhörde från början Danmark och låg inom Trondheims län i Norge. Efter freden i Roskilde 1658 övergick området till Sverige. Vid den här tiden fanns inte orterna Särna och Idre. Den mark det är frågan om del­ad­es i stället upp mellan huvudgård­ar­na från den danska tiden med ”rå och rör” uppmärkta i skog och mark.

Chef på länsstyrelsen ser inga bekymmer – backas upp av landshövdingen

Björn Jonsson, chef för naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Västerbotten, tog ett medvetet beslut att inte polisanmäla skyddsjakten där villkoret för jaktområdet inte följdes.
Han tycker inte det är något bekymmer med att länsstyrelsen bröt mot villkoren – och får stöd av landshövdingen.

Länsstyrelsen i Västerbotten följde inte villkoren i skyddsjaktbeslutet

Två dagar efter att länsstyrelsen avlivat en varg utanför det villkorade jaktområdet skickades ett pressmeddelande ut. Där framgick inte att vargen fälldes i strid med villkoren i beslutet.
Dåvarande landshövding Magdalena Andersson minns inte om hon blev informerad utan säger bara att villkor är till för att följas.

Avlyssningen i Hedinfallet avgörs av Riksåklagaren

Än en gång säger Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum nej till att granska de felaktigheter i polisens arbete som var orsaken till att företagaren Karl Hedin och fyra andra män greps och häktades i Västmanlandfallet i oktober 2018.
Ärendet går därför vidare till Riksåklagaren för beslut.

Dödsolycka på älgskyttebana

En dödsolycka inträffade under tisdagen på Hökensås jaktvårdsförenings älgskyttebana i Jönköpings län. En 86-årig man avled efter han blivit påkörd av den rälsburna måltavlan.

Äbin: Betesskadorna minskar i Götaland

Ambitionen att öka tallföryngringarna i södra Sverige har gett resultat. I Skogsstyrelsens redovisning över älgbetesskadorna i Götaland ser man en tydlig trend. När tallplanteringarna ökar minskar också betesskadorna.

Norska vargar i gränsrevir

Vargstammen i Norge ökar marginellt i den senaste inventeringen. Totalt hittades elva vargföryngringar under vintern, där fem kullar delades med Sverige i så kallade gränsrevir.

Höjd tilldelning på björn i Gävleborg 2020

60 björnar kan fällas under årets licensjakt i Gävleborg. Det är en höjning med tio björnar jämfört med tilldelningen 2019.

Förlängd skyddsjakt på varg i renkalvningsland

Skyddsjakten på en varg som jagar ren på Handölsdalens samebys marker i Härjedalen har förlängts, samtidigt som jaktområdet har utökats. Vargen har också identifierats under den pågående skyddsjakten.

Webb-TV: Dovhjort med plasttrassel

I början av maj fotograferade Ingemar Pettersson en dovhjort med plastband i hornen. Dessvärre en inte helt ovanlig syn i dovhjortmarker.

Nya metoder för inventering av järv

Milda och snöfattiga vintrar gör det svårt att inventera järv och andra rovdjur. Kamerafällor kan vara ett alternativ. I Värmland prövas en metod där viltkameror och enkla krokodilklämmor används för att plocka päls från järv som besöker åtelplatser.