Länsstyrelses kampanj mot illegal jakt tas upp i riksdagen

Att människor uppmanas att anonymt anmäla misstänkt illegal jakt på varg till en länsstyrelse, har blivit en fråga som nått riksdagen. Foto: Martin Källberg & Olle Olsson

Kampanjen där människor uppmanas att anonymt anmäla misstankar om illegal jakt till Länsstyrelsen i Västra Götaland tas upp i riksdagen, då Sten Bergheden (M) lyfter ärendet i en skriftlig fråga till inrikesministern.

Vad vill du som ordförande i Jägareförbundet?

Per Klingbjer har nyligen presenterats som valberedningens förslag till ny ordförande i Svenska Jägareförbundet. Valet av ny ordförande kommer upp på förbundets årsstämma senare i år, där nuvarande ordförande Torbjörn Larsson ska ersättas.

Stor jaktmässa skjuts fram två år

Jaktmässan Elmia Game Fair i Jönköping genomförs inte som planerat i mitten på maj i år. Mässan ska i stället invigas den 18 maj 2023.

Webb-tv: Lyckad jätteinsats när nio älgar flyttades

På tisdagen genomfördes en lyckad insats när nio älgar flyttades från Vännäsby industriområde i Västerbotten. Älgarna stod mellan E12 och järnvägen och risken för olyckor var stor om inte älgarna flyttades från platsen.

Havsörnen gör rent hus bland vitkindade gäss

Häckningen av vitkindade gäss på Gotland har gått spikrakt nedåt. Antalet häckande par har minskat från 4.700 par till 200 den senaste inventeringssäsongen. Nedgången orsakas av kraftig predation från havsörn.

Just nu: Polisen samordnar stor insats för att flytta älgar

Just nu pågår en insats för att en grupp på ett tiotal älgar ska flytta sig från Vännäsby industriområde till Vindelälven. Det är ungefär 100 älgar i området. I Vännäsby deltar NVR-eftersöksjägarna, Trafikverket, Infranord och Polisen.

Jägare ska anmälas anonymt för illegal jakt – oro för angiveri

En kampanjfilm med uppmaningen att lämna anonyma tips om illegal jakt till Länsstyrelsen i Västra Götaland rör upp känslorna. Göte Johansson, ordförande i Jägareförbundet Västra Götaland Väst, ser med stor oro på vad länsstyrelsens kampanj kan få för effekter.

Snöförhållandena har medfört att viltolyckorna ökat kraftigt även längs vägarna i Västerbotten.

Kraftig ökning av antalet älgolyckor i norr

Drygt 200 älgar har de senaste veckorna blivit påkörda av tåg i de fyra nordligaste länen.
Samtidigt sker det även ett stort antal viltolyckor längs vägarna.

Han föreslås bli Svenska Jägareförbundets nya ordförande

Per Klingbjer föreslås av valberedningen som ny ordförande i Svenska Jägareförbundet. Han jobbar idag som förbundsdirektör i den fackliga organisationen Naturvetarna och är även sedan 2015 styrelseordförande i svenskt Friluftsliv, en paraplyorganisation för 26 ideella friluftsorganisationer i Sverige.

Regeringens förslag innebär att länsstyrelsen ska kunna förbjuda utfodring för att minska risken för trafikolyckor eller för att viltet orsakar allvarliga skador i jord- och skogsbruk.

Förbundet gör tummen ned till regeringens förslag på utfodringsförbud

Jägareförbundet motsätter sig regeringens planer att låta länsstyrelsen besluta om utfodringsförbud.
– Förslaget bygger mer eller mindre på ett angiverisystem där 21 olika länsstyrelser kan göra lika många tolkningar av förordningstexten och därmed reglerna vilket inte blir rättssäkert. Särskilt med hänsyn till de kriterier som föreslås ligga till grund för ett beslut om förbud mot utfodring av vilt, säger Jesper Einarsson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet.

Jägare ställde upp och inventerade lodjur

I helgen genomförde jägare en områdesinventering av lodjur i Uppsala län samt i delar av angränsande län. Flera familjegrupper hittades.

En prisad Jägarskola som kronan på verket

Jägareförbundets nya kursbok för att ta jägarexamen har mötts av idel lovord. 2020 belönades boken dessutom med Publishingpriset i kategorin läromedel. Ulf Johansson som är projektledare för Jägarskolan ser ett lyckat lagarbete som en av de främsta orsakerna till framgångarna.

Tydliga spår av kannibalism bland vargar

En död varg hittades under veckan nordväst om Köping i Västmanland. På platsen fanns också tydliga spår av en annan varg som ätit på kroppen.

Dagen efter skyddsjaktavslag – kvinna i närkontakt med varg

Det blir ingen skyddsjakt på vargparet i reviret Oxaklint, det beslutade länsstyrelsen i Gävleborgs län på torsdagseftermiddagen. Myndigheten ansåg att vargarna inte varit tillräckligt nära människor tillräckligt många gånger.
Redan nästa morgon kom en kvinna i närkontakt med vargarna under en hundpromenad.

Skyddsjakt på sex lodjur stoppas, tills vidare, av domstol.

Lodjursstammen i Uppsala län inventeras av jägarna

Under helgen genomför Jägareförbundet Uppsala län en inventering av lodjursstammen i hela länet. Inventeringen sker tillsammans med länsstyrelsen, som deltar för att kvalitetssäkra alla observationer.

Naturvårdsverket föreslår att bågjakt ska tillåtas i Sverige.

Beslut om bågjakt fördröjs

Det dröjer med ett beslut om bågsjakt. Naturvårdsverket vill avvakta en finsk utredning som kan fördröja processen med ytterligare ett år.

Felaktig information till fågeljägarna

I går gick Jordbruksverket ut med att det råder jaktförbud på fågel inom stora områden kring de gårdar som drabbats av fågelinfluensa i Skåne. Nu har man tagit tillbaka restriktionerna och beskriver informationen som ett misstag.

Kommunordförande om länsstyrelsens nej till vargjakt: ”Vi kommer att överklaga”

Ovanåkers kommun ansökte om skyddsjakt på två oskygga vargar. På torsdagen valde länsstyrelsen i Gävleborgs län att säga nej till begäran. Beslutet väcker förvåning hos kommunledningen.
– Spontant känner jag att vi kommer överklaga, säger Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande i Ovanåkers kommun.

Samarbete kring inventering av lodjur

Under helgen ska lodjuren inventeras i delar av Västmanlands län. Det sker i ett samarbete mellan länsstyrelsen och Jägareförbundet.

Åklagare: Ringa tjänstefel – inget åtal mot NOA-polis

Förundersökningen mot den NOA-polis som varit central i utredningen av Västmanlandfallet, och som lämnat felaktiga uppgifter i ett pm, läggs ner.
Chefsåklagare Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren gör bedömningen att det rör sig om ett ringa tjänstefel, och att det därmed inte är straffbart.