Vilka misstankar fanns och vilket stöd i lagen hänvisades det till när insatsstyrkan sattes in för en nykterhetskontroll av jägare i Orsa? Foto: Mostphotos

Orsafallet: Polisinsats på oklara grunder

Premium

Dalapolisen har nu hittat de husrannsakningsprotokoll som upprättades efter tillslaget mot sex jägare utanför Orsa i slutet av februari.
Svensk Jakt samt flera av jägarna har tidigare begärt ut protokollen, men polisen hävdade då att det inte fanns några handlingar.

Det är först sedan Svensk Jakt skrivit till Patrick Ungsäter, regionpolischef i Bergslagen, som protokollen kom fram.

Enligt Rune Lindbom, chef för lokalpolisområde Mora, var protokollen ”…diarieförda i polisens A-diarium till skillnad mot polisanmälan som finns i polisens K-diarium.”

Detta skulle alltså vara anledningen till att man inte hittade protokollen.

 

Hård jägarkritik efter ingripande av polisens insatsstyrka

Oklar grund

Värt att notera är att i en av Svensk Jakts skriftliga begäran står det följande:

”Hej och tack för de handlingar jag fått i ärende NN.

Jag vill också ta del av övriga handlingar i samma ärende som exempelvis beslut om husrannsakan gällande bilar, jaktstuga samt MM hem och protokoll från dessa husrannsakningar.

Jag vill också ta del av myndighetens beslut om att kalla in insatsstyrkan samt beslutet om att begära polishelikopter för uppdraget. Om det finns fler beslut i ärendet eller andra ärenden som berör NN vill jag även ta del av dessa.

Svensk Jakt har begärt ut samtliga handlingar i ärendet samt även handlingar i andra ärenden som berör tillslaget den 27 februari i Orsa finnskog.

Trots det är det bara protokollen efter husrannsakan som nu lämnats ut, tre månader efter första begäran.

 

Insatsstyrkan

Det var i slutet av februari i år som polisen gjorde ett massivt tillslag mot sex jägare som vistades i en jaktstuga utanför Orsa. Männen var på plats för att sätta ut saltstenar till viltet och köra ut jakttorn på jaktmarken.

Polis från insatsstyrka landsattes från helikopter och gick i ställning bakom några stenblock på samma sida som dörren till stugan.

Samtidigt närmade sig andra poliser från insatsstyrkan från olika håll med sina MP5 k-pistar i händerna.

För jägarna var det en smått surrealistisk känsla att mitt ute i den absoluta ödemarken, med flera mil till närmaste hus, bli föremål för vad polisen kallade ”en nykterhetskontroll”.

 

Varför gjordes husrannsakan i jaktstugan? Protokoll och andra polishandlingar saknas

Hög risk

Resultatet av polisens massiva insats blev dock magert.

Efter att ha gjort husrannsakan i jaktstugan, i tre av männens bilar samt i en lägenhet i Mora blev resultatet att en av männen fått en erinran för att han förvarade ammunition i sin bil.

Att polisen var ute efter något helt annat framgår av vad man skriver i ett av husrannsakningsprotokollen under rubriken ”Grund för beslut”:

”Med anledning av uppgifter som sade att det skulle finnas personer i området som kunde ha tillgång till vapen eller andra farliga föremål, tillsammans med att de var berusade, befarades om en konfrontation med allmänhet skulle inträffa att fara för person kunde uppstå.”

Skrivningen är intressant då det för det första framgår att polisen fått ”uppgifter” om att männen befann sig i jaktstugan. Det var alltså ingen ”spontan” nykterhetskontroll som polisen hävdade från början.

 

Inga vapen

Man påstår också att jägarna skulle kunna ha ”… tillgång till vapen eller andra farliga föremål …”

Vad det antagandet grundas på är ännu oklart. Ingen av männen hade med sig något vapen, vilket i sig inte heller är förbjudet.

Oklart är även vad påståendet om att männen var ”berusade” grundas på. Den enda person vars nykterhet kontrollerades var mannen som körde skoter – och han visade sig vara nykter.

Värt att komma ihåg är att det i Sverige inte är förbjudet, för den som så önskar, att vara berusad. Man får dock inte framföra någon form av motorfordon eller hantera vapen i berusat tillstånd. I det här fallet var det heller ingen som gjorde det.

 

Advokat förklarar vilka dokument polisen borde ha i Orsa-fallet

Folktomt

Vidare skriver polisen ”… befarades om en konfrontation med allmänhet skulle inträffa att fara för person kunde uppstå.”

Svensk Jakt har besökt området i Orsa finnmark nordost om Orsa och det är tveklöst ett av de mest ödsliga områden man kan finna. På en sträcka av cirka fyra mil grusväg finns inte ett hus. Vi mötte på denna sträcka inte heller något fordon eller någon annan människa.

Enligt uppgifter från en av jägarna är det heller inte varje vinter som vägen plogas, utan det sker bara om man ska köra ut timmer från skogen.

Risken för att en ”konfrontation med allmänhet” skulle kunna inträffa på en sådan plats torde därmed kunna betraktas som försumbar.

 

Husrannsakan

När det gäller mannen som Svensk Jakt kallat A, och som polisen grep när han kom åkande på sin snöskoter på en upplogad skogsväg i närheten av jaktstugan, så hävdade polis på plats att han var alkoholpåverkad.

Klockan 11.27 tog polisen därför beslut om att göra husrannsakan i A:s bil som fanns vid jaktstugan, men också i A:s och dennes sambos lägenhet i Mora.

Då hade man ännu inte gjort någon riktig nykterhetskontroll, så det var vid den tidpunkten fortfarande okänt om mannen över huvud taget hade druckit alkohol.

Vanligt munskölj kan nämligen ge utslag på den typ av mätare som polisen använder i fält.

När mannen kördes till polisstationen i Mora för kontroll var en polispatrull redan på väg för att ta sig in i A:s och sambons lägenhet.

 

Tydliga rutiner

Misstanke om rattonykterhet ger inte polisen automatiskt rätt att göra husrannsakan i den misstänktes hem. I det här fallet har polisen stött sig på det faktum att mannen är vapenägare och det motiverade varför man skulle göra husrannsakan i hemmet trots att provtagningen ännu inte genomförts.

En nykterhetskontroll på polisstationen går till så att den misstänkte ska blåsa två gånger i en apparat som visar om det finns alkohol i utandningsluften.

Blåsningarna ska ske med cirka 15 minuters mellanrum.

 

Avbröt insatsen

I det aktuella fallet var polisen alltså så ivrig att komma in i mannen bostad att man inte ansåg sig ha tid att invänta det färdiga resultatet, utan gick in i mannens lägenhet innan nykterhetskontrollen var klar.

Enligt protokollet hittade polisen inte rätt nyckel till vapenskåpet och skriver att ”innan annan nyckel till vapenskåpet kunde transporteras till platsen framkom att misstankarna om rattfylleri föll varpå beslutet om omhändertagande av vapen återkallades. PL 20 (Polislagen red. anm.) avbröts omedelbart, bostaden tillstängdes och patrull lämnade platsen.”

Svensk Jakt fortsätter med att försöka få polisen att lämna ut resterande handlingar i ärendet.

 

Leif Andersson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev