Länsstyrelsen i Norrbotten tycker att försiktighetsprincipen ska råda när jakttider för ripa ska bestämmas. Men vad som egentligen menas med denna princip är högst oklart. Foto: Lars-Henrik Andersson

Oklar innebörd av länsstyrelses försiktighetsprincip

Gunilla Manbré, enhetschef vid länsstyrelsen i Norrbotten, menar att myndighetens remissvar grundar sig på försiktighetsprincipen. Men vad menas med försiktighetsprincipen? Att jakten påverkar ripstammen? Svaren från länsstyrelsen är inte glasklara.

Länsstyrelsen i Norrbotten skriver i sitt remissvar över Naturvårdsverkets jakttidsförslag att jakttiden inte bör utökas på dalripa, utan snarare förkortas. Länsstyrelsen vill heller inte att jakten på fjällripa ska förlängas och påpekar att det är bra om jakttiderna är lika för både dal- och fjällripa.

Länsstyrelsens kovändning i jakttidsfrågan – vill korta jakttiden på ripa

Länsstyrelsen bygger en stor del av sitt remissvar på argumentet att försiktighetsprincipen ska gälla och verkar till stora delar förlita sig på den svenska häckfågeltaxeringen.

 

Tunt underlag

Resultaten från den taxeringen menar dock Naturvårdsverket ska tas med en nypa salt och pekar på att observationsunderlaget är för tunt.
Den ripinventering som görs årligen i fjällen verkar länsstyrelsen inte fästa någon större vikt vid.

Remissvaren visar: Länsstyrelser vill begränsa jakten på mängder av fågelarter

Länsstyrelsen menar i remissvaret att ripinventeringen sker i fjällområden medan svensk häckfågeltaxering sker även i övriga delar av Norrbottens län.
Vidare skriver länsstyrelsen att enligt häckfågeltaxeringen har minskningen av dalripa varit störst utanför fjällområdet, och den utökning av jakttid som föreslås berör områdena nedanför odlingsgränsen.

 

Foto: Lars-Henrik Andersson

– Alltså i det område där dalripan har minskat mest enligt svensk häckfågeltaxering, säger Gunilla Manbré, tillförordnad enhetschef vid naturresurs- och rennäringsenheten vid länsstyrelsen i Norrbotten
Hon hänvisar sedan till Artdatabanken, som menar att det pågår eller förväntas ske en minskning av populationen och att beståndet har minskat med 50–70 procent under de senaste tolv åren. Samtidigt påpekar Artdatabanken att ripbestånden varierar kraftigt.

 

”Bra med försiktighetsprincipen”

Länsstyrelsen i Norrbotten väljer att lyfta fram att ripjakt under senare delen av säsongen sker på fåglar som överlevt vintern, och att det kan påverka en population i större utsträckning än den jakt som sker tidigare på säsongen. Något som också Naturvårdsverket skriver i sitt förslag.

 

Foto: Mostphotos

– All forskning och inventering har sina begränsningar. Det finns ju så många andra faktorer som spelar in i all forskning och all inventering. Vi har gjort den samlade bedömningen att det är bra med försiktighetsprincipen utifrån det underlag som funnits tillgängligt. Hade det funnits ett annat underlag tillgängligt kanske man hade gjort en annan bedömning, säger Gunilla Manbré.

 

När ni skriver att försiktighetsprincipen ska gälla, anser ni då att jakten har en påverkan på ripstammen?

– Nej, det är inte det som menas. Då har man övertolkat det.

 

Men om man ska vara försiktig så menar ni väl någonstans att jakten påverkar?

– Man ska vara försiktig. Jag förstår att den här frågan är väldigt viktig för dig och att det kan vara viktigt för dig att skriva i artikeln att länsstyrelsen tycker att jakten påverkar ripstammen eller att länsstyrelsen tycker att jakten inte påverkar ripstammen. Det är inte något ställningstagande vi behöver gå ut med i det här sammanhanget, säger Gunilla Manbré.

 

Inga hinder

När länsstyrelsen för ett år sedan gav sin syn på jakttiderna, inför det att Naturvårdsverket inledde jakttidsprocessen, såg länsstyrelsen inga biologiska hinder för att till och med utöka jakttiden på ripa.

Ripforskare: Jakt påverkar inte ripstammen

– I den första vändan var det inte en remiss. Då var det inte samma saker man tittade på. Man kan inte jämföra de två yttrandena, det är om olika saker i olika bemärkelser. Vi har en arbetsordning för alla ärenden på länsstyrelsen där det framgår vilka som ska medverka, säger Gunilla Manbré.
Hon fortsätter:
– Länsstyrelsen har många roller i länet och ska företräda många allmänna intressen och det är viktigt att alla de intressena får genomslag i alla yttranden från länsstyrelsen. Eftersom det är så många intressen som samverkar i ett och samma ärende så är det ganska vanligt att något intresse får stå tillbaka gentemot något annat eller att man får jämka.

 

 Länsstyrelsen verkar inte lita på den egna ripinventeringen och har nu kovänt i frågan om jakttiden på ripa.

Foto: Lars-Henrik Andersson

I länsstyrelsens remissvar nämns även rennäringen:
”Det är även viktigt att se till så att jakten bedrivs utan att den försvårar eller att den riskerar att orsaka skada för rennäringen.”

 

Vilken koppling har frågan om rennäringen till jakttiderna?

– Inte direkt. Det var en reflektion. Man kan reflektera över många saker när man skriver en text. Vi har ju möjlighet att reglera jakten med andra instrument om det skulle behövas.

 

Vad är då syftet med att ha med den skrivningen?

– Det är många saker som står där. Det är som sagt en samlad bedömning av saker och ting men det är inte på de grunderna man bedömer jakttider, i det här fallet, säger Gunilla Manbré.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev