Nya turer i EU:s vapenförslag

Ett nytt förslag till vapendirektiv som läckt ut från EU:s ministerråds arbetsgrupp och som Jägareförbundet och Svensk Jakt tagit del av tyder på att det rör sig i rätt riktning för jägare och sportskyttar. Men det innebär fortsatta besvär för jägare med halvautomatiska kulvapen.

Jan Henricson Publicerad 22 april 2016 - 15:33

Förslagen och kommentarerna till en ny vapenlag duggar tätt från EU:s olika instanser, och det är svårt att hänga med i turerna. Men resultatet av vad ministerrådets experter kommit fram till så här långt är intressant, med tanke på den tyngd rådet har i den fortsatta processen.
Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa tycker att jägarorganisationer och sportskyttar kommit ganska långt i sitt påverkansarbete, om det som sägs i det senaste dokumentet skulle stå sig.
– Det ser bättre ut, även om det inte är perfekt. Så vi jobbar tillsammans med andra vidare med skrivelser och kontakter med politiker både här hemma och på EU-nivå, för ännu finns det tid att påverka, säger han.

 

Ändrad definition
I det senaste dokumentet har definitionen av vilka halvautomatiska vapen som ska vara fortsatt tillåtna ändrats från ett förbud mot vapen som kan laddas med stora magasin, till vapen som är laddade med ett magasin med fler än 20 skott.
Det skulle innebära att en halvautomatisk studsare för jakt som är laddad med ett normalt magasin som rymmer fem patroner inte omfattas av förbudet. Vapnet blir förbjudet först när ägaren stoppar i ett stort magasin.
– Det är lite otydligt för samtidigt talar man om att magasin som kan laddas med mer än 20 skott inte ska vara tillåtna, och det är svårt eftersom man håller fast vid att ett magasin inte är en vital del. Men som jag tolkar det blir med den skrivningen jägarnas vapen räddade, liksom en majoritet av pistolerna samt många halvautomatiska målskyttevapen, säger Ola Wälimaa.
I dokumentet tydliggörs också att medlemsländerna kan ha undantag för vapen som har betydelse för försvaret, är av kulturellt intresse samt används i forskning eller undervisning. Om det står sig innebär det att till exempel k-pistskyttet är räddat eftersom utövarna är en del av totalförsvaret.

 

Halvautomater tidsbegränsas
Vad gäller tidsbegränsade femåriga licenser innebär förslaget att det kommer att omfatta halvautomatiska vapen. Här har den svenska regeringen sagt att man istället ska fokusera på tillståndsprövningen i samband med licensansökan. Regeringen har också uttalat att man vill ha ett undantag för jaktvapen, och kommer sannolikt att driva den linjen under de fortsatta förhandlingarna.
Enligt förslaget blir det upp till medlemsländerna att avgöra om det ska införas särskilda medicinska tester av personer som söker licens, vilket innebär att svenska vapenägare slipper en sådan behandling.
Vidare förslås en 18-årsgräns för vapeninnehav, med möjligheter till dispenser som gör att utbildningarna på naturbruksgymnasiernas jaktprogram samt på skidskyttegymnasierna kan fortsätta som tidigare.

 

Lite lättare handel
Frågan om distanshandeln har rört sig i rätt riktning. Med det förslag som nu lagts fram blir det lite lättare för privatpersoner att handla med vapen än vad som tidigare befarats.
– Nu föreslår arbetsgruppen att överföringen av ett vapen från en privatperson till en annan inte bara kan ske genom en auktoriserad handlare, utan också att id och tillstånd ska kunna kontrolleras av en myndighet i samband med leveransen. Det öppnar för att staten kan delegera en sådan uppgift till posten. Vi kan inte säga att det är perfekt, men ett steg i rätt riktning, kommenterar Ola Wälimaa.
I förra förslaget som läckte ut från arbetsgruppen sas att vapenägarna skulle behöva ha två vapenskåp, ett för vapen och ett för ammunition. Det har nu ändrats till ett säkerhetsskåp. Vidare klargör man att vapen som transporteras ska vara under övervakning av ägaren.
Sammantaget ser Ola Wälimaa med utgångspunkt från det senaste förslaget tre huvudpunkter att arbeta vidare med.
– Femårslicenser för halvautomater är vi inte nöjda med. Det är fortfarande för krångliga regler för vapenhandel på distans, särskilt i ett land som Sverige med våra långa avstånd. Och vi måste få klarhet i hur man resonerar beträffande kriterierna av vilka halvautomatiska vapen som ska förbjudas.

Agenda vapenförslaget

27 april är sista dag för tillägg i förslaget, och den 23/24 maj behandlas tilläggen.
13–14 juni behandlas kompromissförslaget.
27 juni är det meningen att EU-parlamentet ska besluta i frågan.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev