En björn som vägde 263 kilo, skjuten av Linus Nilsson under skyddsjakt i Åsberget, Bräcke kommun. Foto: Privat

Ny områdesindelning ska underlätta björnjakten

Premium

Mycket återstår att lösa inför årets björnjakt. Länsstyrelsen i Jämtland vill få till en annan zonindelning med fyra jaktområden i länet, efter förra årets överklagade och stoppade jakt.

Länsstyrelsen är färdig med utvärderingen av förra årets björnjakt. Det påverkar bland annat indelningen i jaktområden, där Jämtland under björnjakten 2021 delades in i åtta jaktområden. En indelning som bland annat ledde till att ett stort antal björnar aldrig kunde fällas under jakten.

 

Många björnar kvar på tilldelningen när jakten avslutades

Samråd

– Vi behåller zonerna ett, två och tre i länet, och gör övriga områdena av Jämtland till ett enda jaktområde, säger Emma Andersson vilthandläggare på länsstyrelsen.

Här har länsstyrelsen konsulterat samebyarna i de tidigare jaktområdena 1, 2 och 3 i nordvästra Jämtland, för att få samebyarnas syn på den nya indelningen.

Men några andra berörda, jägare eller markägare, har ännu inte konsulterats i frågan.

–Jag har inte hört något om det här, säger Per-Arne Olsson, rovdjursansvarig i Jägarförbundet Mitt Norrland.

 

Stor ökning av björnstammen

Kvar på licens

I dessa tre områden blev det 33 björnar över som oskjutna under förra årets björnjakt. På frågan om hur många björnar dessa områden ska få i tilldelning svarar Emma Andersson vilthandläggare på länsstyrelsen så här.

–Det har vi ännu inte tagit ställning till, eftersom vi vill se hur vårens skyddsjakter fortskrider de närmaste veckorna.

 

Det ställs många frågor angående detta med skyddsjakten. Hur många björnar anser ni ska få skjutas under skyddsjakt?

– Skyddsjakter kommer att beviljas när kriterierna för skyddsjakt är uppfyllda, vilket prövas i varje enskilt ärende. I grunden anser Länsstyrelsen att björnstammen ska förvaltas med licensjakt men att skyddsjakt behövs för att hantera akut uppkomna situationer, säger Emma Andersson.

 

I Naturvårdsverkets vägledning om syftet med björnjakt står det:

”Varje länsstyrelse ansvarar för att beslut om licensjakt på björn uppfyller de förutsättningar som anges i 23 c § jaktförordningen. Det innebär att följande kriterier måste vara uppfyllda. 

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning än jakt. Jakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning. Jakten ska ske selektivt. Jakten ska ske under strängt kontrollerade former.”

 

Många fertila honor

Det finns uppgifter om björnstammens sammansättning i länet, där det i inventeringar påvisats ett stort överskott på honor med ungar. Detta eftersom det endast varit tillåtet att skjuta ensamma björnar under jakt.

En skev könsfördelning som samtidigt ger hög tillväxt i björnstammen.

 

Kommer det någon förändring, med möjlighet att skjuta honor och ungar?

–Länsstyrelsen har i remissvar till Naturvårdsverket föreslagit att ungar, samt honor som för ungar, ska kunna vara föremål för licensjakt, under förutsättning att ungarna skjuts först. Föreskrifterna bereds fortfarande hos Naturvårdsverket, svarar Emma Andersson.

 

Kammarrätten prövar björnjakten – ingen omfördelning av kvarvarande licens

Bereder frågan

Naturvårdsverket har också lämnat ett svar på den frågan.

– Naturvårdsverket arbetar med en revidering av rovdjursföreskrifterna. Dessa kommer dock inte att vara färdiga inför årets beslut om licensjakt efter björn, men planeras bli klara under det tredje kvartalet i år. Det går därför inte att i dagsläget säga hur föreskrifterna kommer att se ut när det gäller björnhonor med ungar och det kommer att vara de befintliga föreskrifterna som fortsatt gäller inför årets licensjakt på björn, säger Marie Edvall , rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket.

 

Ett syfte

Ett annat syfte med jakten kan enligt Naturvårdsverkets föreskrifter vara att öka acceptansen för björnförvaltningen. Många är skeptiska till hur björnförvaltningen har fungerat.

En allmän åsikt är att förvaltningen har varit för dålig genom åren. Björnstammen har vuxit, då avskjutningen inte på många år varit tillräcklig stor.

 

Hur tänker ni arbeta för att få större acceptans för er björnförvaltning?

– Idag finns inom länet en hög acceptans för förvaltning av rovdjursstammar genom jakt. Det finns också hög acceptans för att jakten sker för att förebygga skador för tamdjur, bland annat ren. Detta har visats genom attitydundersökningar i länet. Vi bedömer därför att det övergripande målet, att genom licensjakt sänka björnstammen mot förvaltningsmålet i syfte att minska skador för rennäringen, bidrar till en bibehållen hög acceptans för länets förvaltning, säger Emma Andersson.

Per Andersson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev