Högsta förvaltningsdomstolen menar att björnjakten i Jämtland var lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning. Foto: Lars-Henrik Andersson

Ny dom kan bli vägledande för jakt på stora rovdjur

En ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen, där licensjakten på björn i Jämtland prövades, kan få stort genomslag för rovdjursjakten i stort. Domstolen menar att björnjakten var lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning.

Domen innebär ett bakslag för Rovdjursföreningen som överklagade licensjakten på björn i Jämtland 2021. Länsstyrelsen i Jämtland hade beslutat om licensjakt på 200 björnar, vilket motsvarade en tilldelning på 20 procent av stammen. Beslutet överklagades alltså av Rovdjursföreningen som inte vann någon framgång i de lägre rättsinstanserna.

Begränsad mängd

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan och fastslår följande:

”Sammanfattningsvis finner Högsta förvaltningsdomstolen att licensjakten efter 200 björnar i Jämtlands län avsåg en begränsad mängd och att jakten därmed får anses ha varit lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning.”

Vidare konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att länsstyrelsen visat att kraven för att fatta beslut om licensjakt efter högst 200 björnar i Jämtlands län var uppfyllda.

200 björnar

– Frågan har handlat om det är en begränsad mängd att skjuta 20 procent av populationen, alltså 200 av drygt 1 000 björnar. Domstolen anser att det är en begränsad mängd och hänvisar till Tapioladomen, säger Jägareförbundets rovdjursexpert Gunnar Glöersen.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i domen att det inte finns någon definition i art- och habitatdirektivet av vad som utgör en begränsad mängd.

Gunnar Glöersen

Vidare konstaterar domstolen att av praxis från EU-domstolen framgår att den undantagna mängden ska fastställas i varje enskilt fall utifrån storleken på artens bestånd, dess bevarandestatus och dess biologiska egenskaper.

Geografiska förhållanden

Mängden ska alltså bestämmas med hänsyn till bland annat geografiska, klimatmässiga, miljömässiga och biologiska förhållanden. Samt uppgifter som gör det möjligt att bedöma den berörda artens reproduktion och samlade årliga dödstal av naturliga orsaker, menar domstolen och hänvisar till den så kallade Tapioladomen.

– Det domen säger är att det inte finns någon procentuell gräns. Det finns inget givet uttag som är för mycket, utan det beror på vilken art man jagar, säger Gunnar Glöersen, som tror domen kommer ge positiva effekter även för den övriga rovdjursförvaltningen.

Påverkar vargjakten

– Indirekt säger domen att dagens vargjakt är förenlig med det uttag vi har, men man kan inte per automatik säga att man kan skjuta 20 procent av stammen, säger Gunnar Glöersen.

– Genom att Högsta förvaltningsdomstolen nu i en tydlig och bra dom slår fast att den beviljade tilldelningen 2021 är en begränsad mängd och därmed ryms inom art- och habitatdirektivets regler har vi fått en prejudicerande dom, som kan få stor betydelse framöver, säger Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd i ett uttalande på Svenska Jägareförbundets hemsida.

Mikael Samuelsson Foto: Kristoffer Pettersson

Han fortsätter:

– Svenska Jägareförbundet är nöjda med domen. Den visar faktiskt att vi haft rätt hela tiden när det gäller vilket utrymme för jakt som finns. Domen kan också vara vägledande för annan rovdjursjakt, vilket i så fall skulle vara väldigt positivt, eftersom det då skapar utrymme för att faktiska förvalta rovdjursstammarna på ett bra och klokt sätt, säger Mikael Samuelsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev