Foto: Kjell-Erik Moseid

Domstol: Rätt att besluta om jakt på 200 björnar

Det var rätt av länsstyrelsen i Jämtlands län att besluta om jakt på 200 björnar. Det har nu två domstolar kommit fram till.

Dagens Juridik skriver att såväl förvaltningsrätten som kammarrätten anser att länsstyrelsen har visat att kraven för att fatta beslut om licensjakt på 200 björnar i Jämtland är uppfyllda.

200 björnar ska skjutas i Jämtlands län

Det var inför fjolårets björnjakt som länsstyrelsen höjde tilldelningen i Jämtland till 200 björnar. Syftet var att minska björnstammen ned mot det antalsmål som länets viltförvaltningsdelegation satt för länet.

Flera rovdjursorganisationer överklagade, som vanligt, jaktbeslutet. Men den här gången har såväl förvaltnings- som kammarrätt dömt till länsstyrelsens fördel.

 

Åtta jaktområden

Kammarrätten konstaterar att björnpopulationen både nationellt och regionalt överstiger de aktuella referens- och miniminivåerna. I likhet med underinstansen bedömer kammarrätten bland annat att licensjakten har ett godtagbart syfte samt att den är selektiv och kommer att ske under strängt kontrollerande former utan att försvåra björnens gynnsamma bevarandestatus, skriver Dagens Juridik.

Men några 200 björnar fälldes inte vid höstens jämtländska jakt. Detta beroende på att länsstyrelsen för första gången delat in länet i åtta olika jaktområden med egna tilldelningar. Det här fick till följd att tilldelningen fylldes omedelbart i en del björntäta och mer lättillgängliga områden, medan det i andra områden återstod många björnar att fälla en lång bit in i licensjakten.

Stopp för fri björnjakt

Den 22 september släppte länsstyrelsen björnjakten fri i hela länet för att tilldelningen skulle fyllas. Samma dag sköts sju björnar innan den fria jakten stoppades av domstol. Anledningen till jaktstoppet var att björnjakten i Jämtland var överklagat till domstol och att jaktbeslutet därför inte fick ändras innan domstolen avkunnat sin dom.

 

Dom fallit

Och nu, knappt fyra månader efter att björnjakten avlutades, har kammarrättens dom fallit. och den säger alltså att det var rätt av länsstyrelsen att besluta om licensjakt på 200 björnar i Jämtlands län.

Vid höstens licensjakt fälldes till sist 166 björnar i Jämtlands län.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev