Naturvårdsverkets arbete mot invasiva arter kritiseras av Riksrevisionen. Foto: Martin Källberg

Naturvårdsverket kritiseras för arbetet mot invasiva arter

Premium

Naturvårdsverket gör för lite i kampen mot invasiva arter. Det konstaterar Riksrevisionen i en rapport där man påtalar att arbetet går för långsamt och är ineffektivt.

Jan Henricson Publicerad 1 juni 2022 - 06:25

Vid sidan om Naturvårdsverket kritiseras också Havs- och vattenmyndigheten. I ett pressmeddelande skriver Riksrevisionen:

”Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald, i Sverige och övriga världen. Sådana arter kan orsaka stora skador i naturen, och i vissa fall sprida sjukdomar till människor och djur. Riksrevisionens granskning visar att regeringen och ansvariga myndigheter inte har vidtagit tillräckliga åtgärder, och att miljömål kopplade till biologisk mångfald därmed blivit svårare att nå.”

 

I första hand

Riksrevisorn Helena Lindberg utvecklar resonemanget:

– Trots att problemen har varit kända i decennier är det först på senare år som staten har börjat vidta betydande åtgärder. Flera väsentliga delar för ett effektivt arbete saknas fortfarande, säger hon.

En brist som revisorerna pekar på är att myndigheterna inte utrett vilka arter som orsakar störst problem och som därmed ska bekämpas i första hand. Man konstaterar att Sverige i det fallet ligger sämre till än grannländerna Finland, Norge och Danmark.

Lönar sig för ejdern om vi bekämpar mink och mårdhund

Arbete försenats

En annan sak som påtalas är att länsstyrelserna, som ska genomföra åtgärderna mot invasiva arter, inte kan arbeta effektivt då Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inte gjort klart vilka arter och bekämpningsåtgärder som ska prioriteras.

– Detta har fördröjt arbetet, med risk för att arter hinner sprida sig ytterligare och därmed blir svårare och dyrare att bekämpa. Det kan också ha lett till att de bekämpningsåtgärder som länsstyrelserna ändå har satt i gång inte alltid har varit de mest angelägna, säger Linda Sahlén Östman, projektledare för granskningen.

 

Tydligare riktlinjer

Riksrevisionen rekommenderar nu att regeringen förtydligar myndigheternas ansvar och uppgifter vad gäller arbetet mot invasiva arter.

Vidare uppmanas Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att fortsätta utveckla sina övervakningssystem och att göra klart arbetet med vilka arter som ska bekämpas i första hand.

 

Tillbakavisar kritik

Från de kritiserade myndigheternas sida var man snabbt ute med ett pressmeddelande där man välkomnar granskningen, men där man också går i försvar.

– Riksrevisionen skriver att arbetet med invasiva arter har gått långsamt under lång tid och inte fungerar effektivt. Det stämmer sett till en längre tidsperiod, men när den svenska förordningen om invasiva arter kom på plats 2019 anser vi att arbetet tagit fart och skapat resultat, säger Maria Widemo som är chef för Naturvårdsverkets artenhet.

Stenmård upp på regeringens bord

Information och övervakning

Naturvårdsverket tillbakavisar också att man inte utrett vilka arter som orsakar de största problemen i Sverige.

– Det stämmer inte. Det finns en gedigen riskklassificering som är tillgänglig sedan 2018, säger Maria Widemo.

Myndigheterna hävdar också att det finns många bra resultat av deras arbete med invasiva arter. Till exempel ett utvecklat rapporteringssystem, övervakning i svenska hamnar samt informationssatsningar till allmänheten.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev