Förra veckan tog Naturvårdsverkets beslut om att det inte blir någon licensjakt på varg 2020. Det stoppar också möjligheten att jaga varg i den svenska delen av gränsreviren som delas av Sverige och Norge. Foto: T@ge Persson / Mostphotos

Naturvårdsverket: Ingen jakt i gränsrevir

Premium

Det blir ingen licensjakt på varg i Sverige under 2020. Beslutet stoppar också möjligheten till vargjakt i gränsreviren mot Norge. Även om norska Stortinget tar beslut om licensjakt på varg i gränstrakterna så kommer det inte att innebära jakt i den svenska delen av reviren.
– Det finns inget utrymme för det, säger Gunilla Skotnicka, biträdande chef på Naturvårdsverkets naturavdelning.

Gunilla Skotnicka ser ingen möjlighet att jaga varg i gränsreviren, trots att det finns ett väl fungerande och etablerat samarbete vad gäller forskning och inventering av varg i Skandinavien.

Men när det kommer till jakt är gränsen total.

Norska Stortinget kan ta nödvändiga beslut om licensjakt på varg under kommande vinter, men vargar i gränsreviren kommer inte att jagas på svensk sida.

Det kan sannolikt innebära att beslut om norsk licensjakt enbart berör helnorska revir.

Ett tiotal vargrevir ligger på rad längs den svensk-norska gränsen i Värmland. Vargarna förvaltas av två länders regelverk, vilket gör det svårt att få licensjakt över gränsen. Karta: Länsstyrelsen i Värmland.

Ingen förvaltning i gränsrevir

Gunilla Skotnicka vill inte kommentera norska myndigheters eventuella beslut. Men att norska myndigheter tar beslut om jakt i gränsrevir som också skulle innebära jakt på svensk sida av gränsen ser hon som omöjligt efter det beslut Naturvårdsverket nyligen har tagit.

– Vargstammen har inte ökat i Sverige och det finns inget utrymme för jakt, säger Gunilla Skotnicka.

Boende i gränstrakterna har under lång tid levt med ett högt vargtryck, och den senaste vinterns inventeringar visar att situationen inte har förbättrats. Vargreviren ligger som ett pärlband längs den svensk-norska gränsen.

Jakt i de svensk-norska gränsreviren är en ständigt återkommande fråga, där det verkar svårt att få till en vettig förvaltning.

Gemensam jakt kräver enligt Naturvårdsverket att beslut tas i båda länderna.

– Vi är styrda av det handlingsutrymme och det regelverk vi har, och det övergripande målet är vargens gynnsamma bevarandestatus, säger Gunilla Skotnicka.

 

Många kritiska röster

Förra veckan kom Naturvårdsverkets kritiserade beslut om att inte tillåta licensjakt vintern 2020. Tidigare har fördelningen av miniminivåer i form av föryngringar fått hård kritik, bland annat efter att Jämtland tilldelats en vargföryngring. Där har samer, regionala myndigheter och Jägareförbundet ifrågasatt Naturvårdsverkets bedömning.

– Jag har förståelse för att det kan bli svårt med en miniminivå på en vargföryngring i Jämtland, det kan vara svårt att förena rovdjur med renskötsel. Men här krockar våra mål och vi ser inte att vi kan handla på något annat sätt med det regelverk vi har idag, säger Gunilla Skotnicka.

Vargens gynnsamma bevarande status är det övergripande rovdjurspolitiska målet för varg. Frågan kan diskuteras, debatteras och såväl samer som lokala myndigheter kan protestera – men Naturvårdsverket har lagt fast att Jämtland ska ha en lägsta nivå på en vargföryngring för att Sverige ska klara förvaltningsmålen för vargstammen.

– Nu ser det ut så här, säger Gunilla Skotnicka och fortsätter,

– Och det finns självklart möjlighet till skyddsjakt på varg om det finns risk för allvarlig skada.

Vargrevir på gränsen mellan Sverige och Norge är svårjagade. Forskning och inventering gör man tillsammans, men länderna har inte lyckats hitta en modell för förvaltning. Foto: Kjell-Erik Moseid

Vill förändra systemet

Från Naturvårdsverkets sida vill man se över systemet och ta bort fördelning på enskilda län. Istället föreslås att vargarna fördelas på de tre förvaltningsområdena, där de ingående länsstyrelserna sedan får samverka för att klara givna miniminivåer.

Att handläggningen leder till protester är inget som påverkar Naturvårdsverkets bedömning. Men ändringar i systemet har föreslagits.

– Vi har sagt att vi gärna ser att de länsvisa fördelningarna tas bort. De kan leda till en ”inlåsning” som fördröjer en utbredning av vargstammen. Men vi kan självklart inte ge licensjakt på varg när vargstammen är oförändrad och på gränsen till gynnsam bevarandestatus, säger Gunilla Skotnicka.

Naturvårdsverket har också fått kritik för att en utebliven licensjakt kan leda till ökad illegal jakt på varg, även kallad ”the Italian way”.

– Vi ska vara adaptiva i vår förvaltning och licensjakt är ett viktigt verktyg men vi kan inte tillåta jakt när det inte finns utrymme. Här behöver alla aktörer vara med och ta sitt ansvar, och vi måste också komma ihåg att om det förekommer illegal jakt på varg så är det ett jaktbrott, säger Gunilla Skotnicka.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev