tisdag 6 juni

Värmland ska dela gränsrevir med Norge

– Om inte jakt sker är det en smyghöjning av de norska beståndsmålen och/eller ett sätt att minska den jaktbara andelen av vargstammen i Värmland och Sverige, säger Lennart Johannesson i viltförvaltningsdelegationen. Foto: Olle Olsson

Gränsreviren mellan Värmland och Norge ska inte längre bara tillhöra den svenska vargförvaltningen.

Länsstyrelsen i Värmland har varit i kontakt med norska Miljödirektoratet och ska ha beslutat att Sverige inte längre äger gränsreviren i vargförvaltningen, enligt Lennart Johannesson, ledamot i viltförvaltningsdelegationen i Värmlands län och tidigare ordförande i Jägareförbundet Värmland.
Enligt ett stycke i länsstyrelsens vargjaktbeslut i förra veckan så har samråd skett med Miljödirektoratet angående eventuell jakt i de gränsöverskridande vargreviren.
”Miljödirektoratet har inte kunnat ge något besked i frågan då det i Norge pågår politiska förhandlingar i vargfrågan. Dock hänvisar man till att utgångspunkten i förhandlingarna mellan Norge och Sverige är att gränsreviren ska räknas med faktor 0,5”, står det i beslutet.
I vargjaktsbeslutet för 2016 har gränsreviren därför räknats till Sverige med faktor 0,5, det vill säga hälften.
– Det skedde även inför förra årets jaktbeslut, men rättades då till efter påpekande av mig, säger Lennart Johannesson ledamot i Viltförvaltningsdelegationen Värmlands län.
– Gränsreviren har tillhört Sverige i förvaltningen, då måste de göra det även när det blir jakt. Norge har bara räknat helnorska revir i sin förvaltning, fortsätter han.

En ny ordning
Beslutet innebär att Norge måste räkna in 50 procent av gränsreviren i sin förvaltning, och deras möjlighet till jaktuttag ökar. Tidigare beslut säger tre norska föryngringar. Därefter kan jakt ske på överskjutande del.
Vid till exempel sex gränsrevir ska norrmännen räkna tre revir som sina. Detta innebär att Norge kan besluta om jakt på varg för alla vargar över tre föryngringar, inklusive den del av gränsreviren som fortsättningsvis ska förvaltas av Norge.
– Det innebär att Sverige och Norge gjort upp om en ny ordning. Det är i sig inget problem men då måste den norska vargförvaltningen anpassas efter detta.
– Om inte jakt sker är det en smyghöjning av de norska beståndsmålen och/eller ett sätt att minska den jaktbara andelen av vargstammen i Värmland och Sverige. Om ingen räknar den norska andelen i förvaltningen hamnar de vargarna så att säga ”mellan stolarna”, säger Lennart Johannesson.

Minskat jaktutrymme
– För Värmlands del minskas utrymmet för jakt med motsvarande grad. Till exempel hade vi i fjol 24,5 revir/17,5 föryngringar och en av Naturvårdsverket påtvingad miniminivå på elva föryngringar. Jaktutrymmet var alltså 17,5 minus 12 föryngringar, det vill säga 5,5 föryngringar (55 vargar netto). Ändras förutsättningarna och alla gränsrevir även är de som har föryngring skulle det innebära att jaktutrymmet bara bli 2,5 föryngringar eller 25 vargar netto på beståndsnivå, för att komma ner till förvaltningsnivån, fortsätter Lennart Johannesson.
– Man skulle inte gå med på detta i Värmland om inte Norge övertar förvaltningen av hälften av vargreviren och jagar utifrån dessa förutsättningar.
– Det är inte acceptabelt att inget land tar med dem i sin förvaltning när det gäller jakt. Då blir gränsreviren en frizon för ”ingen” förvaltar dessa vargar.
Oavsett detta bör gränsreviren fördelas så den myndighet som tar beslut om jakt äger frågan och begär parallella beslut i grannlandet för att syftet med jakten ska uppnås, som i Värmland-Örebro angående Loka-reviret, avslutar Lennart Johannesson.
Länsstyrelsen i Värmland och norska Miljödirektoraret kommenterar här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev