Naturvårdsverket kommenterar nu de nya uppdragen från Regeringen. Foto: Olle Olsson

Naturvårdsverket: Finns ett behov att utveckla skyddsjakten

Naturvårdsverket har nu lämnat en kommentar kring de nya regeringsuppdragen som presenterades förra veckan.

Förra veckan kom nyheten att regeringen vill förändra, uppdatera och förenkla riktlinjerna för skyddsjakt på varg. De gav samtidigt Naturvårdsverket i uppdrag att utreda vargens referensvärde, där regeringen vill ha en analys av vad som krävs för att sänka vargstammen till den lägre delen av intervallet 170­–270 vargar.

– Vi tydliggör att vi ska ner till 170 till 270 vargar, och gärna i det lägre intervallet. Ett tidigare om blir nu i stället hur och vad vi ska göra för att kunna ligga på de nivåerna. Det är en tydlig skärpning där den här regeringen vill ha färre vargar i Sverige, sa landsbygdsminister Peter Kullgren till Svensk Jakt.

”Går i linje med tidigare uppdrag”

Nu har Naturvårdsverket presenterat sin syn på det nya uppdragen. 

Gällande det nya regeringsuppdraget som handlar om förutsättningarna för skyddsjakt på varg, som ska redovisas senast 31 mars 2024 skriver Naturvårdsverket:

”Regeringen har tidigare gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att mer effektivt kunna förhindra skador på bland annat tamdjur orsakade av varg och bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål, samt vid behov uppdatera aktuella riktlinjer om skyddsjakt på varg. Detta deluppdrag redovisades i mars 2023 till Regeringskansliet. Naturvårdsverket ser att det nya uppdraget till stor del går i linje med det uppdrag som då redovisades. I redovisningen gjorde Naturvårdsverket bedömningen att, även om möjligheterna är begränsade, finns det ett behov av att utveckla skyddsjakten så att den ökar möjligheten att nå de rovdjurspolitiska målen. I redovisningen framgår även att dialogen med Viltskadecenter om vidare utveckling av skyddsjakten kommer att fortsätta, samt att Viltskadecenter kommer att få i uppdrag av Naturvårdsverket att uppdatera rapporten Rovdjur och hundar från 2007 och tillsammans med Naturvårdsverket se över de så kallade tumreglerna.”

Fortlöpande arbete

Gällande det andra uppdraget som handlar om en ändring av Naturvårdsverkets befintliga uppdrag om att utreda referensvärdet för antal vargar i Sverige för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus så menar Naturvårdsverket att detta är ett fortlöpande arbete. 

– Arbetet med att utreda vargens referensvärde är ett pågående uppdrag. En beställning av grundanalyserna från två forskargrupper kring referensvärdet för varg har gjorts och data bearbetas nu. När grundanalyserna från forskargrupperna kommer tillbaka senare i höst kommer de att granskas oberoende vetenskapligt så att de uppfyller de krav som regeringen begär, säger Mona HansErs, enhetschef på Viltanalysenheten i pressmeddelandet

Arbetet igång

Beredningen av det nya respektive justerade regeringsuppdraget har påbörjats inom Naturvårdsverket och uppdraget gällande referensvärdet ska redovisas senast 30 juni 2024. 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev