Jämtlands län får inte behålla rätten att besluta om skyddsjakt på järv. Foto: Kjell-Erik Moseid och Kenneth Johansson

Jämtlands län förlorar rätten att besluta om skyddsjakt på järv. Foto: Kjell-Erik Moseid och Kenneth Johansson

Naturvårdsverket drar tillbaka rätten att fatta beslut om skyddsjakt

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och hela det mellersta förvaltningsområdet får efter årsskiftet rätt att fatta beslut om skyddsjakt på järv. Men den rätten dras in för Jämtlands län, efter att länsstyrelsen under hösten tog beslut om skyddsjakt på tretton järvar som härjar i renbetesmarker.

Boo Westlund Publicerad 20 december 2017 - 17:31

Beslut om skyddsjakt på järv ska enligt Naturvårdsverket fattas så att de inte försvårar järvens möjlighet att nå gynnsam bevarandestatus. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Dalarna har alla försäkrat att de kommer att följa Naturvårdsverkets vägledning där möjligheten till skyddsjakt ska begränsas.

 

Jämtland förlorar rätten

I Jämtlands län tog länsstyrelsen i oktober beslut om skyddsjakt på tretton järvar. Beslutet har överklagats och under december upphävde förvaltningsrätten i Luleå länsstyrelsens beslut.

Men länsstyrelsen i Jämtland står fast i sin inställning.  Järvstammen ska minska i Jämtland genom riktad skyddsjakt. Förvaltningsrättens dom ska överklagas till högre instans.

 

Naturvårdsverket gillar inte beslutet

”Mot den bakgrunden finns det skäl att inte delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt på järv till Länsstyrelsen i Jämtlands län i nuläget. Beslutet innebär att det är Naturvårdsverket som handlägger ansökningar om skyddsjakt på järv i Jämtlands län från den 1 januari 2018”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Beslutet om delegering till länen följer den politik som fastställdes i december 2013 om att regionalisera rovdjursförvaltningen när detta är möjligt och lämpligt. Enligt Naturvårdsverket och den gällande rovdjurspolitiken är det en styrka att beslut om skyddsjakt efter björn, varg, lodjur och järv fattas regionalt, nära de som berörs av besluten.

 

Gått över gränsen

Men det finns gränser för hur omfattande besluten kan tillåtas bli.

– Ett mål med viltförvaltningen är att ha hållbara viltpopulationer. Gynnsam bevarandestatus innebär att en art är livskraftig på lång sikt. Eftersom järven inte har gynnsam bevarandestatus behöver vi vara försiktiga med hur vi förvaltar arten. Därför är det nödvändigt med en aktiv dialog mellan Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Detta är viktig inte minst för att kunna göra korrekta beslut vad gäller delegering av jaktbeslut, säger Marcus Öhman, enhetchef på Viltförvaltningsenheten vid Naturvårdsverket.

Järvstammen ökar i Sverige och ligger nära eller omkring nivån för gynnsam bevarandestatus, men minskar fullt medvetet i Norge som resultatet av jakt för att begränsa antalet järvar i landet.

Järv i Skandinavien

Under 2017 hittades 97 föryngringar (honor med ungar) i Sverige. Det är en ökning från 58 till 97 och järvpopulationen uppskattas till cirka 522 järvar i landet. Populationen ligger fortfarande under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus som är minst 600 individer.

Totalt hittades 137 järvföryngringar i Skandinavien, varav 97 av dessa återfanns i Sverige respektive 40 i Norge. Sammanfattningsvis har ett högre antal föryngringar hittats i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Västernorrland och Värmlands län, vilket motsvarar en ökning i sex av sju län i Sverige.

Baserat på de antal föryngringar som hittats under 2015–2017 beräknas den skandinaviska populationen 2017 till 846 vuxna järvar som är ett år eller äldre (95 % CI = 710–1067), varav cirka 522 (409-696) i Sverige vilket är oförändrat jämfört med fjolårets populationsuppskattning för Skandinavien som helhet. Den svenska delen visar på en ökning på 5 procent medan den norska delen av populationen tvärtemot visar på en minskning på 7 procent jämfört med 2016. Minskningen i Norge är planerad och en effekt av jakt.

Källa: Naturvårdsverket

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev