För att bedriva handel med ljuddämpare krävs inget särskilt tillstånd från Inspektionen för strategiska produkter, ansåg myndigheten i ett remissvar som undertecknades av generaldirektören. Men så ändrade man sig…. Foto: Lars-Henrik Andersson

Myndigheten i remissvar: Det behövs inget tillstånd för handel med ljuddämpare

Inspektionen för strategiska produkter, ISP, säger till Svensk Jakt att man inom kort ska ge besked om det krävs tillstånd eller inte för att handla med ljuddämpare. Myndigheten kan ta vägledning i vad man själv skrev i sitt remissvar till förslaget om licensfria ljuddämpare. Då ansåg ISP att det inte behövs något tillstånd.

I regeringens proposition om hur EU:s vapendirektiv skulle implementeras i svensk lagstiftning, fanns också ett förslag om att avskaffa licenskravet för ljuddämpare. Av implementeringen blev intet, men ljuddämparförslaget har blivit verklighet.

När propositionen gick på remiss till en lång rad intressenter, var en av de myndigheter som svarade ISP, Inspektionen för strategiska produkter.

Det är samma myndighet som i dagarna, tillsammans med Polisen, ställt krav på att den som vill sälja en ljuddämpare med det nya regelverket, måste ha ett särskilt tillstånd från ISP för att bedriva sådan handel.

Ljuddämpare betraktas som krigsmateriel – försäljningen hotas

 

Lösning i närheten

Till Svensk Jakt har ISP:s chefsjurist Tobias Bergkvist sagt att man arbetar för att hitta en lösning.

Lösningen finns kanske närmare än vad han kan tro, i myndighetens egna synpunkter och skrivningar.

Myndigheten: Vi jobbar på en lösning

När ISP besvarade regeringens remiss med ljuddämparförslaget hade man nämligen uppfattningen att det inte krävs särskilda tillstånd för att handla med ljuddämpare. Remissen är undertecknad av myndighetens generaldirektör Carl Johan Wieslander.

Remissvaret i den del som gäller ljuddämpare citeras i faktarutan nedan, men sammanfattningsvis kan sägas, att även om ISP anser att ljuddämpare liksom löstagbara magasin är tillbehör och inte vapendelar kommer de att omfattas av undantagsbestämmelsen i krigsmaterielförordningen.

 

Inga ändringar

ISP konstaterar i sitt remissvar det inte är ändamålsenligt att vapenhandlare ska behöva söka tillstånd, inte bara från polisen, utan från ytterligare en myndighet, för att få handla med ljuddämpare.

Myndigheten skriver också att i det fall regeringen inte anser att ljuddämpare är en del till ett handeldvapen bör ändringar göras i fjärde paragrafen krigsmaterielförordningen.

Någon sådan ändring av undantagsbestämmelsen har regeringen inte gjort.

 

Har svaret

Om denna paragraf och om hur Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa tolkade den, skrev Svensk Jakt om här.

Jägareförbundets jurist: Undantag för att handla med ljuddämpare

När Ola Wälimaa idag kommenterar de senaste dagarnas byråkratiska turer kring försäljningen av ljuddämpare och ISP:s remissvar, säger han.

– Eftersom ISP sedan tidigare har tagit ställning har vi svaret som vi hela tiden utgått ifrån, att handeln med ljuddämpare omfattas av undantaget från krav på tillstånd.

Svensk Jakt har sökt ISP:s chefsjurist Tobias Bergkvist för att höra efter om myndigheten ändrat uppfattning, eller om man står fast vid åsikterna man framförde i sitt remissvar.

Ur Inspektionen för strategiska produkters remissvar

För att underlätta läsningen har redaktionen strukit bort hänvisningar till diverse direktiv, lagrum och förordningar.

”Ljuddämpare kan i strikt mening anses utgöra ett tillbehör till skjutvapen och inte en vapendel, men anges i det tidigare ändringsdirektivet som en del till skjutvapen och omfattas enligt gällande bestämmelser, som ett med skjutvapen jämställt föremål, av tillståndskravet för vapenhandel. Även löstagbara magasin utgör tillbehör till skjutvapen och inte delar. Utifrån de förändringar som föreslås i promemorian är det emellertid ISP:s uppfattning att de framöver kommer att omfattas av undantagsbestämmelsen i 4 § krigsmaterielförordningen, utan att dess lydelse ändras. (…) Att vapenhandlare ska behöva söka tillstånd för handel med dessa delar hos ISP i stället för hos Polismyndigheten framstår inte som ändamålsenligt.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev