Älgstammen i det nya älgskötselområdet bedöms inte som jaktbar. Foto: Ingemar Pettersson

Mycket svag älgstam – då vill Sveaskog bilda eget älgskötselområde

Premium

Turerna fortsätter kring Sveaskogs försök att skapa ett nytt älgskötselområde i de västra delarna av Örebro län.

Sveaskog försökte 2021 skapa ett nytt ett älgskötselområde, kallat Hasselfors ÄSO, i Örebro län. Kvistbro älgskötselområde överklagade till förvaltningsrätten och fick rätt.

”Enligt förvaltningsrättens bedömning kan därför Sveaskog därmed inte anses ha visat att samtliga markägare/jakträttsupplåtare har samtyckt till att ingå i det nya älgskötselområdet. Älgskötselområdet kan därmed inte anses ha tillkommit i enlighet med gällande regler. Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas och målet visas åter till länsstyrelsen för utredning av vilka av aktuella markägare/jakträttsupplåtare som har lämnat samtycke till registrering och ny prövning av ansökan”, skrev förvaltningsrätten i sin dom från den 6 december 2021.

 

Tummen ner för nybildat älgskötselområde

Dags igen

Nu är det dags igen för samma procedur och länsstyrelsen i Örebro län har återigen godkänt Sveaskogs ansökan om att bilda Hasselfors älgskötselområde.

– Ja, och det är inte mindre krångligt den här gången, säger Kvistbro älgskötselområdes ordförande Mikael Johansson.

– Vi försöker överklaga igen men inser samtidigt att det kommer att bli ett Sveaskogsområde till slut ändå. Nummer ett som vi vänder oss emot är att vi vet att det finns marker där ägarna inte har skrivit på. Och då är ansökan felaktig enligt oss. Nummer två är som vi försöker trycka på är att det ska finnas bra gränser i området vad gäller älgförvaltning.

 

Färdigt kartmaterial

Mikael Johansson är bekymrad över situationen.

– Om en privat skogsägare har en mark som går in i två olika älgskötselområden, hur ska den tänka då? Ska det finnas två olika skötselplaner för den marken och hur ska skjutna älgar redovisas? Det måste tänkas mer på hur det ska kunna bedrivas en vettig förvaltning när det blir så här, säger Mikael Johansson, som även ställer sig frågande till hur länsstyrelsen redan i dag kan presentera kartunderlag till nästa års jakt då Kvistbros älgskötselområde minskar från 11.500 till 7.800 hektar.

Även Tångeråsa kronskötselområde deltar i överklagandet.

 

Inte jaktbar

Mikael Johansson menar samtidigt att det inte spelar någon roll hur det beslutas eftersom älgtätheten beräknas till 2,9 älgar per 1.000 hektar i Kvistbro älgskötselområde, vilket inte är en jaktbar stam när det även finns vargrevir i området.

– Vi borde inte få någon tilldelning av länsstyrelsen med tanke på hur det ser ut, säger han.

 

Ses som skadedjur

Henrik Widlund, jägarrepresentant i Örebro läns västra älgförvaltningsområde, håller med och vill endast se jakt på kalv kommande höst.

– Vi har knappt en jaktbar stam. Katastrofen är så gott som passerad. Vargpåverkan är stor och älgen får dessutom, i mitt tycke, klä skott för de betesskador som vår växande kronviltstam ligger bakom, säger han.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev