Läs också Tummen ner för nybildat älgskötselområde