Nybildade Hasselfors älgskötselområde i Örebro län upphävs efter en dom i förvaltningsrätten. Sveaskog och länsstyrelsen i Örebro län har inte visat att alla markägare har gett sitt samtycke till bildandet. Foto: Allan Wallberg / Mostphotos

Tummen ner för nybildat älgskötselområde

Premium

Nybildade Hasselfors älgskötselområde i Örebro län får tummen ner av förvaltningsrätten. Länsstyrelsens beslut om bildandet upphävs med en direkt uppmaning att utreda vilka markägare som faktiskt lämnat samtycke till registreringen.

Boo Westlund Publicerad 8 december 2021 - 11:26

Hasselfors älgskötselområde bildades sommaren 2021 med statliga Sveaskog som initiativtagare. Som grund angavs bland annat att samtliga markägare inom det planerade älgskötselområdet lämnat samtycke. Men länsstyrelsens beslut överklagades till förvaltningsrätten.

 

Nybildat älgskötselområde ett fall för förvaltningsrätten

Felaktiga uppgifter

Representanter för Kvistbro älgskötselområde och Tångeråsa kronskötselområde angav på ett flertal punkter i sin överklagan att uppgifterna i ansökan inte var korrekta, och att länsstyrelsen i Örebro också underrättats om detta.

De klagande hade inga synpunkter på att Sveaskog bildar älgskötselområde på egen mark, som omfattar cirka 44.000 hektar, men däremot på hur andra marker inom området anslutits till Hasselfors älgskötselområde.

”Det Sveaskog har gjort här är att registrera ett mycket stort antal privata fastigheter utan att varken fastighetsägare eller jakträttsinnehavare har vetat om det. Vi tycker att det är oacceptabelt och även olagligt att försöka bluffa till sig areal på det sättet. Även Sveaskogs klövviltsansvarige som jagar inom vårt äso har försökt att registrera en fastighet han bara arrenderar småviltsjakt på, älgjakten tillhör ett annat jaktlag som ska vara kvar i vårt äso. Vi förstår inte att länsstyrelsen frångått regeln att kräva en underskrift av berörd markägare vid en flytt, Kvistbro äso har också påpekat det till länsstyrelsen i ett tidigt skede av processen”,  skrev de klagande.

 

Ett omtag

I sin dom ger förvaltningsrätten i Karlstad Kvistbro älgskötselområde rätt, och skickar frågan om ett eventuellt bildande tillbaka till länsstyrelsen för en ny, och den här gången korrekt hantering.

Enligt domen och Naturvårdsverkets föreskrifter ska nämligen en ansökan om registrering av ett älgskötselområde innehålla en redovisning av alla fastigheter som ingår i det nya skötselområdet, med en redovisning av att jakträttshavare fått ett samtycke från samtliga fastighetsägare.

I de fall det handlar om ett viltvårdsområde ska frågan behandlas vid en föreningsstämma med bifogat stämmobeslut.

 

Hävdade motsatsen

Länsstyrelsen i Örebro ansåg att överklagandena skulle avslås. Länsstyrelsen har yttrat sig över arronderingen som man menar talar för att vissa fastigheter ska ingå i ett nytt älgskötselområde, och även om jakträttshavarnas samtycke till ett sådant.

”Sökande (Sveaskog, reds anm.) har visat att medgivande är inhämtat från samtliga medsökande jakträttshavare. Jakträttshavarna har i sin tur medgivit att de har samtliga markägares medgivande till registreringen,” skriver länsstyrelsen i ett tidigare yttrande.

 

Uppenbara fel

Här finns det enligt förvaltningsrättens dom tveksamheter, där fastighetsägare uppenbart inte lämnat sitt samtycke. Ett faktum som varken länsstyrelsen i Örebro eller Sveaskog senare har haft några synpunkter på.

”Enligt förvaltningsrättens bedömning kan därför Sveaskog därmed inte anses ha visat att samtliga markägare/jakträttsupplåtare har samtyckt till att ingå i det nya älgskötselområdet. Älgskötselområdet kan därmed inte anses ha tillkommit i enlighet med gällande regler.

Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas och målet visas åter till länsstyrelsen för utredning av vilka av aktuella markägare/jakträttsupplåtare som har lämnat samtycke till registrering och ny prövning av ansökan,” skriver förvaltningsrätten i sin dom från den 6 december i år.

 

Fick rätt

Mikael Johansson, ordförande i Kvistbro älgskötselområde, är nöjd med domen. Även om Hasselfors älgskötselområde ombildas redan 2022, så anser han att man lyckats förhindra en olaglig anslutning av marker där markägarna inte gett samtycke.

– Vi har inget emot att Sveaskog bildar älgskötselområde på sin mark. Men vi har hindrat att marker felregistreras och tvångsansluts, och det känns förstås bra. Vi fick rätt, säger Mikael Johansson.

Domen kan överklagas.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev