Sten Bergheden (M). Foto: Riksdagen

M: I dag är det för många vargar

Naturvårdsverkets beslut att redan nu stoppa vinterns vargjakt har väckt starka känslor i jägarkretsar. Ytterst är det regering och riksdag som bestämmer hur rovdjursförvaltningen ska bedrivas. Svensk Jakt har ställt fyra frågor om varg till riksdagspartiernas jaktpolitiska talespersoner. Nedan svarar Sten Bergheden, Moderaterna.

Olle Olsson Publicerad 13 juni 2018 - 11:20

• Vad har du för åsikt om Naturvårdsverkets beslut att inte tillåta någon licensjakt på varg i vinter?

– Det är ett olyckligt besked, då riksdagen tagit ett beslut om att Sverige ska ha max 170–270 vargar. I dag är det för många vargar och för många vargar på en begränsad yta av landet. Moderaterna står fortsatt bakom målet och anser att inventeringen av vargstammen ska ske årligen och på ett sätt som ger en så korrekt bild av stammens storlek som möjligt. Då kan detta förhoppningsvis undvikas i framtiden. Vi måste ta större hänsyn till dem som bor och verkar på landsbygden.

 

• Inventeringarna visar att vargstammen minskat i landet på senare år och Naturvårdsverket menar att nedgången inte kan förklaras på naturlig väg.  Vad tror du händer med den illegala jakten på varg när möjlighet till legal vargjakt nu tas bort?

– Det är viktigt att vargförvaltningen är legitim och har förankring bland människor som bor och verkar på landsbygden. Många människor på landsbygden känner idag att beslutsfattare inte lyssnar på dem. All illegal jakt är givetvis oacceptabel och bidrar till att minska allmänhetens höga acceptans för legal jakt. Den här utvecklingen är inte bra.

 

• Tydlighet, förutsägbarhet och lokalt inflytande är tre kriterier som är viktiga för en lyckosam förvaltning av varg. Tycker du att dagens rovdjurspolitik uppfyller dessa tre hörnstenar?

– Nej, bland annat behöver det lokala inflytandet stärkas ytterligare. Moderaterna vill bland annat stärka viltförvaltningsdelegationernas mandat för att de ska kunna fatta beslut om skydds- och licensjakt på varg, i syfte att stärka den lokala förankringen och uppnå bättre balans. För oss moderater är det viktigt att frågor som rör vargförvaltningen fattas så nära dem som berörs som möjligt.

 

• Riksdagen har beslutat att gynnsam bevarandestatus för varg ska vara 170–270 vargar. Naturvårdsverket anger att det krävs minst 300 vargar. Vilken siffra gäller som gynnsam bevarandestatus för varg?

– Moderaterna står bakom riksdagsbeslutet och målet om 170–270 individer och att vargstammen minskas där den är som tätast. Vi vill att riksdagsbeslutet följs, och det är ansvariga myndigheters uppgift att se till att det görs, säger Sten Bergheden.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev