Jägare är starkt kritiska till länsstyrelsens avlysning av småviltjakten.

Jägare är starkt kritiska till länsstyrelsens avlysning av småviltjakten. Foto: Olle Olsson

Länsstyrelsen sätter stopp för småviltjakt på Girjas marker

Länsstyrelsen har stoppat småviltjakten inom Girjas samebys område.
Anledningen är att renarna ska få betesro.
Däremot är det än så länge fritt fram att köra skoter i området.
Jägare är starkt kritiska till länsstyrelsens avlysning.

Länsstyrelsen i Norrbotten har avlyst småviltjakten i ett stort område på statens mark inom Gällivare kommun. Det är Girjas sameby som har sina marker där och ansökt om att få jakten avlyst. Enligt länsstyrelsen, som beviljade samebyns ansökan, handlar avlysningen om att man vill skapa betesro för renarna.

Den som tänkt lösa ett jaktkort i området får följande besked via bokningssajten NatureIT:

”…med anledning av stora mängder snö så avlyses området för att renarna ska få betesro.”

 

”Skotertrafiken lär ju störa mer än enstaka jägare.”

 

Jägare i Gällivare och Kiruna är dock frågande till beslutet.

Lisa Pekkari är ordförande i Kiruna jaktvårdskrets:

– Jag förstår att snödjupet är besvärligt, men varför avlyses området bara för jakt och inte för skotertrafik. Varför är det inget skoterförbud? Skotertrafiken lär ju störa mer än enstaka jägare, som också är bra på att ta hänsyn till renskötseln. Sedan kan man fråga sig varför avlysningen är så lång, ända fram till mitten av maj. Ripjakten slutar ju den 15 mars.

 

”Vi vill inte skapa onödiga konflikter.”

 

Matti Berg, ordförande för Girjas sameby, är på plats i Umeå för att ta del av Hovrättens dom. En dom som förmodligen kommer bli överklagad till Högsta domstolen. Foto: Lars-Henrik Andersson

Matti Berg. Foto: Lars-Henrik Andersson

Matti Berg, ordförande i Girjas sameby, beskriver en situation med mycket snö i området och svåra betesförhållanden.

– Vi har mycket ren i området och det är också kalvningsland. Vi vill att det är betesro, säger Matti Berg.

Han menar att jägarna söker ripa i sluttningarna och på kalblåsta fläckar uppe på topparna och det är också där som renarna håller till och söker mat.

– Vi vill avvakta så länge som möjligt med att ansöka om skoterförbud i området. Vi vill inte skapa onödiga konflikter, säger Matti Berg.

 

Men riskerar ni inte skapa konflikt med jägarna?

– Läget är som det är och för oss är renens välbefinnande prioritet nummer ett och därför vill vi inte ha folk på fjällsluttningarna. Konsekvensen av att folk är på fjällsluttningarna är att renen går undan, säger Matti Berg.

Avlysningen av småviltjakten gjordes bara dagar efter att domen i hovrätten i det så kallade Girjasmålet meddelades. I domslutet konstaterade hovrätten att samebyn har en bättre rätt till jakten och fisket än staten, men att det inte är fråga om en ensamrätt. De nuvarande reglerna om att länsstyrelsen prövar frågor om upplåtelse till andra anses inte strida mot grundlagen.

– Ansökan om avlysningen av jakt i området har inget samband med domslutet. Men det finns alltid de som vill spekulera och underblåsa konflikter. Det är olyckligt om man vill skapa motsättningar, säger Matti Berg. För oss renskötare går renen i första hand.

 

Efter 15 februari

Matti Berg förklarar också att det kan bli aktuellt med att ansöka om skoterförbud i området. Men i så fall så görs det någon gång efter 15 februari då länsstyrelsen, i avvaktan på att regeringen ändrar lagen, tar över beslutanderätten gällande terrängkörningsförbud. Tidigare har det varit kommunerna som fattat de besluten, men regeringen upptäckte brister i regelverket. Brister som medför att kommunerna inte kan ta beslut om terrängkörningsförbud. Här kan du läsa mer om det.

 

Många intressen

Nicklas Tuorda, jakthandläggare på länsstyrelsen i Norrbotten, skriver i ett mejl till Svensk Jakt att länsstyrelsen avlyser jakt årligen på grund av renskötsel och att man går efter Jordbruksverkets föreskrifter när det gäller att avlysa områden från jakt för att förhindra störningar i renskötseln.

Matti Berg säger vidare att det är många olika intressen som vill vara i området: förutom jägare och fiskare, även skoteråkare och utförsåkare som tar helikopter till fjälltoppar för att åka off pist, eller heliskiing som det också kallas.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev