K G Abramsson, ordförande för Jägareförbundet Västerbotten är inte nådig i sin kritik mot främst Sveaskog och kallar det statliga bolagets agerande för skamligt. Foto: Lars-Henrik Andersson.

Kritiken växer mot statliga Sveaskog: ”ett skamligt och bedrövlig agerande”

Premium

I jägarleden växer nu kritiken mot statliga Sveaskog som vill upplösa ett viltvårdsområde och skyddsjaga älg från helikopter.
K G Abramsson, ordförande för Jägareförbundet Västerbotten, riktar svidande kritik mot Sveaskogs agerande.

Som Svensk Jakt kunde avslöja i går vill Sveaskog, Holmen skog och två privata fastighetsägare att länsstyrelsen upplöser Hornmyrs viltvårdsområde i Västerbotten.

Skogsbolag vill upplösa viltvårdsområde i Västerbotten – skjuter för få älgar

Anledningen är enligt Holmen skog att det inte finns någon samsyn i älgförvaltningen.

Sveaskog vill inte kommentera frågan om upplösningen.

 

Reagerar kraftigt

K G Abramsson, ordförande Jägareförbundet Västerbotten.

Jägareförbundets K G Abramsson riktar nu skarp kritik mot bolagens agerande, och då främst Sveaskog.

– Jag fick nyligen veta att Sveaskog sagt upp arrendet med ett jaktlag här i Västerbotten och nu vill Sveaskog även upplösa ett viltvårdsområde, det följer samma mönster. Nu ger sig Sveaskog på viltvårdsområden som är en institution i den svenska jakten. Viltvårdsområden är viktiga. Det är bedrövligt det Sveaskog nu håller på med, säger K G Abramsson.

Han menar att viltvårdsområden har ett viktigt syfte där medlemmarna känner ansvar för viltet och viltvården.

– Allt det riskerar att försvinna om nu viltvårdsområden börjar upplösas. Vem tar då ansvar för viltet och viltvården? undrar K G Abramsson.

 

Skamligt beteende

Han tycker det är extra allvarligt att ett statligt bolag kräver att ett viltvårdsområde löses upp.

– Det är en stor besvikelse att svenska folkets gemensamma företag bär sig åt på det här sättet mot jägarna, som är de som tar ansvar för viltförvaltningen. Det är en skam för bolaget göra på det här sättet, säger K G Abramsson som menar att Holmen och Sveaskog inte accepterar de demokratiska spelreglerna fullt ut.

– Det tyder på en låg kompetens och en stor respektlöshet, fortsätter K G Abramsson.

Han tror Sveaskog kommer förlora i anseende bland allmänheten och kanske främst hos jägarkåren.

 

Kommer Jägareförbundet att agera på något sätt?

– Nu växer ju kritiken mot främst Sveaskog. Vi har haft flera överläggningar med storskogsbruket och kommer ha uppföljande samtal och då kommer älgförvaltningsfrågan upp och givetvis frågan om skyddsjakterna och uppsägningen av arrenden och ansökan om att upplösa Hornmyrs viltvårdsområde. Vi kommer också träffa representanter från Lycksele jaktvårdskrets, där vi ska diskutera vilka åtgärder vi kan vidta och vad vi som organisation kan hjälpa till med.

Jägare rasar mot bolagens agerande: ”Hotfulla och arroganta”

 

Sveaskog svarar:

Sveaskog återkom under torsdagen via mejl med svar på frågor som Svensk Jakt ställt rörande fällavgifterna som tas ut i Hornmyrs viltvårdsområde.

 

Anser Sveaskog att det är jaktstämman som beslutar om fällavgiftens storlek i det fall Sveaskog har ingående mark i ett viltvårdsområde?

Svar: I de fall där Sveaskog upplåter mark till ett VVO så är det föreningen och Sveaskog som i samråd med varandra fastställer fällavgifternas storlek, för Sveaskogs marker, via ett skriftligt avtal.

 

Hur ser ni allmänt på frågan vad gäller fällavgifter i vvo där ni har mark och därmed är jakträttsinnehavare?

Svar: När Sveaskog upplåter rätten att jaga på en fastighet erhåller bolaget, enligt underskrivet avtal, en ersättning.

 

Sveaskog får enligt uppgift även betalt av viltvårdsområden, där Sveaskog har markinnehav, en slags grundavgift, avser den avgiften att ni upplåter den jakträtt ni har som fastighetsägare till VVO?

Svar: Ja, det är en arrendeavgift. Det kan även innehålla en fällavgift. Det beror på avtalets utformande.

Holmen skog: ”Vi vill vara tydliga”

Enligt Jägareförbundet ska frågan om fällavgifter och dess storlek bestämmas av viltvårdsområdets årsstämma.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev