Magnus Oscarsson (KD). Foto: Riksdagen

KD: Ett jaktstopp på varg är ett dåligt beslut

Naturvårdsverkets beslut att redan nu stoppa vinterns vargjakt har väckt starka känslor i jägarkretsar. Ytterst är det regering och riksdag som bestämmer hur rovdjursförvaltningen ska bedrivas. Svensk Jakt har ställt fyra frågor om varg till riksdagspartiernas jaktpolitiska talespersoner. Nedan svarar Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna.

Olle Olsson Publicerad 13 juni 2018 - 11:20

• Vad har du för åsikt om Naturvårdsverkets beslut att inte tillåta någon licensjakt på varg i vinter?

– Det är fel att beslutet gäller landet som helhet. I vissa delar är det för många vargar och där skulle licensjakt behövas för att minska rovdjurstrycket.

 

• Inventeringarna visar att vargstammen minskat i landet på senare år och Naturvårdsverket menar att nedgången inte kan förklaras på naturlig väg.  Vad tror du händer med den illegala jakten på varg när möjlighet till legal vargjakt nu tas bort?

– Det är viktigt att de människor som berörs känner att det går att påverka rovdjurspolitiken genom demokratiska metoder. Jag tror att många upplever att det är svårt att få till justa spelregler för opinionsbildningen eftersom medierna ofta har en rovdjursvänlig agenda. Detta gör det svårt att få politisk majoritet för åtgärder som värnar landsbygdsbefolkningen.

– När det trots medial motvind fattas demokratiska beslut om att begränsa vargstammen så motarbetas besluten av tjänstemän och byråkrater, vilket gör att det i alla fall blir svårt att få beslut om legal jakt. När beslut om legal jakt äntligen kommer till stånd så saboteras jakten av aktivister som ibland använder hot och annan brottslighet.

– Sammantaget kan allt detta leda till en känsla av att systemet är riggat så att landsbygdsfolk och djurägare egentligen aldrig har en sportslig chans mot vargens härjningar. Då finns det risk att enskilda tappar tilltron till demokratins möjligheter att hantera rovdjursproblematiken. I förlängningen kan detta leda till att laglydnaden undergrävs och enskilda tar saken i egna händer. Tjuvjakt är aldrig acceptabelt, men det är en uppenbar risk att tjuvjakten ökar.

 

• Tydlighet, förutsägbarhet och lokalt inflytande är tre kriterier som är viktiga för en lyckosam förvaltning av varg. Tycker du att dagens rovdjurspolitik uppfyller dessa tre hörnstenar?

– Nej, ett totalt stopp för licensjakt är ett överraskande och ett dåligt beslut.

 

• Riksdagen har beslutat att gynnsam bevarandestatus för varg ska vara 170–270 vargar. Naturvårdsverket anger att det krävs minst 300 vargar. Vilken siffra gäller som gynnsam bevarandestatus för varg?

– Riksdagen har 2013 beslutat om en samlad rovdjurspolitik. Detta beslut innebär bland annat att Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus för rovdjursstammarna samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt ska försvåras och socioekonomisk hänsyn ska tas. Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus ska vara i intervallet 170–270 individer, säger Magnus Oscarsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev