Jordbruksverket behöver din hjälp!

Svenska Jägareförbundet har lämnat ut e-postadresser, över de medlemmar som uppgett sådan till oss, till Jordbruksverket. Uppgifterna får enbart användas för att lämna information i samband med att Jordbruksverket, under jaktsäsongen 2007, fullgör ett riktat och tidsbegränsat övervakningsprogram avseende viltsjukdomen CWD hos hjortdjur.

De medlemmar det gäller kommer inom några dagar att få information från Jordbruksverket per mail. Om du vill delta, men inte fått något mail, kan du hämta Jordbruksverkets information här nedan om hur du går till väga.

EN EUROPEISK ÖVERVAKNING AV CWD HOS HJORTDJUR

Ett riktat och tidsbegränsat övervakningsprogram avseende viltsjukdomen CWD hos svenska hjortdjur kommer att pågå under jaktsäsongen 2007. Övervakningen är en effekt av ett EU-beslut och genomförs inom medlemsländerna. Den ska vara slutförd senast vid utgången av 2007 års jaktsäsong.

Jordbruksverket samarbetar med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för att genomföra övervakningsprogrammet. SVA analyserar insända prover från svenska hjortdjur och Jordbruksverket gör sammanställning av provresultaten samt utför rapportering.

Viltsjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) upptäcktes i Nordamerika på 1960-talet och förekommer hos både frilevande och farmade hjortdjur i ett antal delstater i USA och Canada. Sjukdomen smittar mellan hjortdjur, men inte från hjortdjur till människor.
I Europa har CWD inte påvisats och det finns inte heller några indikationer på att smittan finns. Den tidsbegränsade europeiska övervakningen syftar till att undersöka förekomsten av CWD hos hjortdjurpopulationen i Europa.

 

Minst 18 månader

Aktuella arter är älg, rådjur, kronhjort, dovhjort och ren. Både hägnade och vilda djur ska ingå i övervakningen. Alla hjortdjur som provtas ska vara minst 18 månader gamla.
Djur som uppvisat symptom (avmagring, rörelse-och/eller beteendestörningar) eller blivit trafikdödade/skadade samt fallvilt (djur som upphittats döda) aktuella för provtagning.

Din insats behövs för att samla in material från svenska hjortdjur. Observera att Viltsektionen vid SVA alltid ska kontaktas innan material skickas in för analys.

Till höger hittar du CWD broschyren i pdf-format samt remissen. I broschyren finns mer information om CWD och övervakningsprogrammet samt även praktiska instruktioner angående provtagning.

Broschyren kan beställas från Jordbruksverket i pappersformat.

OM DU VILL VETA MER KAN DU KONTAKTA:
Viltsektionen vid avdelningen för vilt, fisk och miljö eller sektionen för epizootologi vid avdelningen för sjukdomskontroll på Statens veterinärmedicinska anstalt, telefon 018-67 40 00 vx eller Jordbruksverket, telefon 036-15 50 00 vx.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev