Jägarnas vapeninnehav påverkas inte särskilt mycket av förslaget till hur EU:s vapendirektiv ska implementeras. Träningsskytte med en halvautomatisk 22:a med ett magasin som rymmer mer än tio skott kommer dock inte att vara möjligt. För ett sådant magasin krävs särskilt tillstånd.

Jägarnas vapeninnehav påverkas inte särskilt mycket av förslaget till hur EU:s vapendirektiv ska implementeras. Träningsskytte med en halvautomatisk 22:a med ett magasin som rymmer mer än tio skott kommer dock inte att vara möjligt. För ett sådant magasin krävs särskilt tillstånd. Foto: Lars-Henrik Andersson

Jägarnas vapen påverkas marginellt

I lagrådsremissen om implementeringen av EU:s vapendirektiv i svensk lagstiftning påverkas jägarnas innehav marginellt. Jägareförbundet har fått gehör för flertalet av sina synpunkter på utredarens förslag, om än inte allt.

Ola Wälimaa.

Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa säger att förbundet fått gehör för flera av sina synpunkter på hur EU-direktivet ska implementeras i svensk vapenlagstiftning.Foto: Jan Henricson

Regeringens förslag gick i går till lagrådet på remiss. Senare ska en proposition ställas till riksdagen. Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa, som under dagen läst förslaget, konstaterar att det inte påverkar jägarnas vapeninnehav i någon större utsträckning.

– När det gäller regleringen av stora magasin påpekade vi möjligheten till att göra undantag för magasin som laddas med kantantänd ammunition. Tyvärr har inte regeringen lyssnat på oss på den punkten, utan föreslår att alla stora magasin ska omfattas av tillståndskravet, säger Ola Wälimaa.

Det innebär konkret att magasin som rymmer mer än tio skott till en halvautomatisk .22:a som är licensierad för jakt inte får innehas. Jägare med ett sådant magasin måste om förslaget antas av riksdagen göra sig av med det innan den 20 november i år. Det är emellertid tillåtet att ha ett sådant magasin så länge det bara passar i en repeterstudsare.

– Eftersom halvautomatiska studsare under jakt inte får laddas med magasin som rymmer fler än fem skott har det ingen betydelse vid jaktutövningen. Jägaren kan däremot inte längre använda ett stort magasin vid träningsskytte med sin halvautomatiska 22:a, säger Ola Wälimaa.

 

Slopat om trycken

Något som fick mycket kritik när regeringens utredare kom med sitt förslag var att avfyrningsmekanismer skulle omfattas av tillståndsplikt. I lagrådsremissen är det inte omnämnt över huvud taget.

– Mycket bra att regeringen lyssnat på oss och andra remissinstanser vad gäller tryckena. Det finns inget sådant krav i direktivet, utan var ett tillägg från vapenutredaren som endast hade lett till ökad byråkrati, säger Ola Wälimaa.

 

En ansökan räcker

EU-direktivet reglerar att så kallade vapenmäklare ska ha samma tillstånd för sin verksamhet som krävs för en vapenhandlare. Vad som menas med en vapenmäklare har varit oklart, och Jägareförbundet har begärt att det klargörs.

– Nu förtydligar regeringen att begreppet vapenmäklare inte är detsamma som till exempel en jakttidning som tar in annonser, Blocket, eller den som transporterar ett vapen från säljare till kund. Definitionen är viktig, eftersom vapenhandel privat och på distans annars riskerade att omöjliggöras, säger Ola Wälimaa.

Ett annat förslag från regeringen är att den som söker förnyad femårslicens inte längre ska behöva få den godkänd innan det gamla tillståndet löper ut.

– För jägarnas del handlar det i stort sett bara om dem som innehar revolvrar för avlivning av fällfångat vilt, och för grytjakt. Enligt regeringens förslag räcker det om man lämnat in ansökan innan nuvarande tillstånd löper ut. Med tanke på de långa handläggningstiderna för licensansökningar är det positivt, kommenterar Ola Wälimaa.

 

Ljuddämpare kommer senare

Regeringen har också lyssnat på Jägareförbundet vad gäller kravet på märkning av små vapendelar, där man vill tillämpa undantagen som direktivet medger.

Vad gäller förslaget om att slopa tillståndskravet, licens, på ljuddämpare skriver regeringen att man avser att återkomma med förslag om det vid ett senare tillfälle.

– Det är bra att man inte lagt det åt sidan, utan att det fortfarande är aktuellt. Då förutsätter vi att övriga frågor som togs upp i den andra delen av vapenutredningen också blir verklighet, säger Ola Wälimaa.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev