Jägareförbundets skrivelse om småviltjakt i fjällen har hittills mötts med tystnad från länsstyrelsen i Jämtlands län.

Jägareförbundets skrivelse om småviltjakt i fjällen har hittills mötts med tystnad från länsstyrelsen i Jämtlands län. Foto: Olle Olsson

Jägareförbundet kritiskt – skrivelse om fjälljakt möts med tystnad

Flera samebyar i Jämtland ansöker om avlysningar av småviltjakt under i princip hela älgjaktsperioden.
Jägareförbundet har i en skrivelse till länsstyrelsen uttryckt sto oro för möjligheterna till småviltjakt på renbetesfjällen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat jägarna.

Tommy Dadell. Foto: Olle Olsson

Som Svensk Jakt tidigare skrivit frågar länsstyrelsen i Jämtland samebyarna när de vill ha småviltjakten avlyst på grund av älgjakt.

Den 1 april skrev länsstyrelsens förvaltare av småviltjakten Tommy Dadell ett brev till Tåssåsens sameby med frågan: ”Vilket önskemål har er sameby för avlysning av småviltsjakten för samebyns älgjakt hösten 2020?”

 

Följde efter

Svaret kom från Tåssåsens sameby den 16 april: ”Samebyn begär om avlysning för älgjakt samt renskötsel från den 7 september till den 27 september samt avlysning från den 12 oktober till den 25 oktober.”

Flera samebyar följde efter och ansökte också om avlysning av småviltjakt.

 

Protesterar

Jägareförbundet Mitt Norrland protesterar mot planerna på att stora områden bir avlysta för småviltjakt. Därför författade ordförande för Jägareförbundet Mitt Norrland tillsammans med två jaktvårdskonsulenter, en skrivelse till länsstyrelsen:

Myndighet fortsätter sälja älgjaktkort – hänvisar till utredning som inte finns dokumenterad

”Av handlingarna framgår att länsstyrelsen uppmanat samebyarna att inkomma med ansökningar om att avlysa småviltsjakten på grund av älgjakt eller av andra skäl. Detta tillvägagångssätt anser vi vara högst anmärkningsvärt. Dels när det gäller älgjakt då varken länsstyrelsen i Västerbotten eller i Norrbotten anser att detta varken är nödvändigt för älgjakten eller skäl för avlysning och dels på grund av att det borde vara berörd sameby som inkommer med en sådan ansökan om de har ett behov av avlysning, och inte att ansökan ska inkomma på uppmaning av länsstyrelsen.

I det aktuella e-mailet som länsstyrelsen skickat har man dessutom frågat vilka önskemål om avlysningar som finns, inte vad skälet eller behovet är. Detta anser vi också vara anmärkningsvärt.”

 

Möjlighet att avlysa

Jägareförbundet Mitt Norrland påpekar att man inte har något emot att samebyar har möjlighet att avlysa småviltjakt i områden där det är nödvändigt för att förhindra oacceptabla störningar renskötseln.

”Enligt Jägareförbundets uppfattning kan älgjakt och småviltsjakt i de allra flesta fall bedrivas parallellt och görs också så inom huvuddelen av vårt län.”

 

”Inte fått svar av någon”

Skrivelsen innehöll också en rad frågeställningar, bland annat om länsstyrelsen kommer att samråda med övriga samebyar i Jämtland och med länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten innan ett beslut fattas.

Renskötseln försvåras av småviltjakt – men älgjakten utökas av länsstyrelsen

Gun Fahlander.

– Vi skickade även skrivelsen till fyra riksdagsledamöter från Jämtland. Vi har inte fått svar av någon, varken av politikerna eller länsstyrelsen. Vi hade förväntat oss att åtminstone få ett svar. Det här känns inte bra. Vi hade även ett antal frågeställningar som bland annat handlade om konsekvensen av avlysningarna, med ökat jakttryck i övriga delar av Jämtland samt Norrbotten och Västerbotten, säger Gun Fahlander.

 

Oanträffbar handläggare

Länsstyrelsen har ännu inte tagit beslut i frågan. Svensk Jakt har vid upprepade tillfällen sökt Tommy Dadell vid länsstyrelsen i Jämtland, dock utan att lyckas.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev