Markägare och jägare är oense om hur älgstammen ska förvaltas. Foto: Ingemar Pettersson

Jägare vill avstå älgjakt – markägare vill se fortsatt avskjutning

Premium

En rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att älgstammen i Hälsingland är under hård press. Men trots det fortsätter markägare att förorda jakt medan jägare vill avstå.

En rapport från SLU visar att stammen är kraftigt försvagad i Hälsingland. I älgförvaltningsområdet Ljusdal-Ramsjö finns 4,06 älgar per tusen hektar. I Ljusnan-Voxna är siffran 3,62 älgar per tusen hektar. Tillsammans är de båda områdena drygt en halv miljon hektar.

Men trots det ser många markägare att det finns utrymme för fortsatt jakt.

Reserverar sig

Vid ett extra samrådsmöte inom Ljusdal-Ramsjö älgskötselområde är det tydligt att åsikterna är delade. I mötesprotokollet som Svensk Jakt tagit del av skrivs det bland annat: ”Vi ser att det finns ett utrymme för jakt, och att det utrymmet bör hamna kring 1,0 med 50 procent kalv i avskjutningen, och att jakten skall anpassas så att älgarna skjuts där dom finns.”

Rovdjur dödar älgar – då försvinner jägarnas älgjakt

Två jägare reserverar sig dock mot denna skrivelse. En av dessa menar att det tidigare hårda jakttrycket och en allt större rovdjursstam av björn och varg gör att älgförvaltningsområdet inte har en jaktbar stam.

Hårdare krav

Länsstyrelsen medger att det finns problem med en sviktande älgstam och vill se en god förvaltning av den. De förespråkar bland annat att den nya nationella beräkningsmodellen, Lst-Moose, ska användas i en allt större utsträckning.

Professorns råd till älgjägare i rovdjursområden

– Det är först i år som vi har börjat använda Lst-Moose i ett skarpt läge och det är positivt att vi har fått en konkret beräkningsmodell för att kontrollera älgstammens storlek. Det vi har sagt är att Lst-Moose ska användas i den mån det anses vara rimligt. Beräkningsmodellen tar bland annat inte hänsyn till vandringsälgar. Men vi kommer från och med i år att ställa hårdare krav på de älgförvaltningsområden som vill frångå Lst-Moose. De måste kunna bevisa att deras beräkningsmodeller är rimliga, säger Elina Eriksson, vilthandläggare vid länsstyrelsen i Gävleborg.

Hur rovdjursförvaltningen ska hanteras för att älgstammen ska kunna återhämta sig är en annan fråga. Denna lär Svensk Jakt få anledning till att återkomma till vid ett senare tillfälle.

Marcus Nyberg

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev