Finska lagstiftare har utnyttjat möjligheten till undantag för halvautomatiska vapen som laddas med kantantänd ammunition. Foto: Jan Henricson

Ja till vapendirektiv i finsk riksdag

Finland har nyligen infört EU:s vapendirektiv i sin nationella lagstiftning. Finska lagstiftare gör bland annat undantag för halvautomater som laddas med kantantänd ammunition.

I den svenska regeringens lagrådsremiss hade inte möjligheten till undantag tillvaratagits. Något som innebär att magasin som rymmer mer än tio skott till en halvautomatisk .22:a som är licensierad för jakt inte får innehas, om förslaget vinner gehör i riksdagen.

Den finska riksdagen utnyttjade emellertid möjligheten till undantag när beslutet om hur direktivet ska implementeras togs den 19 mars.

I den finska jakttidningen Jägaren sägs att implementeringen i grannlandet får lindriga konsekvenser för jägare.

Utgångspunkten i beredningen av lagen har varit att vapen i klass A eller delar till sådana vapen inte ska falla i orätta händer. Detta utan att försvåra för jägarna att ägna sig åt sitt intresse.

Lagen ska heller inte försvåra Finlands sätt att organisera försvaret, som bygger på en stor och utbildad reserv, skriver Jägaren.

Vissa jägare påverkas emellertid av den nya lagstiftningen. En del gevär som tidigare hänfördes till kategori B har överförts till kategori A. Dit räknas i halvautomatiska gevär med magasin som rymmer fler än tio patroner.

Enligt tidskriften får den som äger ett vapen som överförs till kategori A behålla detta så länge den ursprungliga licensen gäller. Sedan måste förnyad licens med de krav på dispenser det innebär sökas.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev